Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện và phát triển kênh phân phối sản phẩm dịch vụ của chi nhánh mobifone Nam Định

LỜI CAM ĐOAN . i

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ.v

LỜI MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN .5

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM .5

1.1.1. Bản chất của các kênh marketing .6

1.1.1.1. Tại sao lại sử dụng người trung gian Marketing?.7

1.1.1.2. Chức năng và dòng lưu thông của kênh Marketing.8

1.1.1.3. Số cấp của kênh.10

1.1.2.Quyết định thiết kế kênh.10

1.1.3. Quản lý, điều hành kênh phân phối .17

1.1.4. Sự hợp tác, mâu thuẫn và cạnh tranh giữa của các kênh.23

1.1.5. Bản chất và tầm quan trọng của quản trị kênh phân phối .26

1.1.6. Tóm tắt.27

1.2. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI THAM KHẢO TRONG

LĨNH VỰC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ NHỮNG CÔNG TY LỚN. .28

1.2.1. China Telecom (Trung Quốc): .29

1.2.2. Mô hình kênh phân phối sản phẩm của Viễn thông Hà Nội .29

1.2.3. Mô hình kênh phân phối sản phẩm của Công ty cổ phần đầu tư phát triển

công nghệ FPT.31

1.2.3.1. Hệ thống kênh phân phối của Coca Cola.31

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM

CỦA CHI NHÁNH MOBIFONE NAM ĐỊNH .33

2.1. Thị trường viễn thông tại Nam Định giai đoạn 2009-2011.33

2.1.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội tỉnh Nam Định .33

2.1.2. Tổng quan tình hình thị trường viễn thông tỉnh Nam Định giai đoạn

2009-2011 .34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY