Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần FPT

LỜI CẢM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC .3

1.1Một số khái niệm cơ bản về Quản trị nguồn nhân lực .3

1.2 Nội dung, chức năng chủ yếu của Quản trị nguồn nhân lực.4

1.2.1 Nội dung của Quản trị nguồn nhân lực. 4

1.2.2 Chức năng chủ yếu của Quản trị nguồn nhân lự . 5

1.3. Tầm quan trọng của Quản trị nguồn nhân lực .12

1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác Quản trị nguồn nhân

lực.13

1.4.1 Môi trường bên ngoài . 13

1.4.2 Môi trường bên trong. 15

1.4.3 Nhân tố con người . 15

1.4.4 Nhân tố nhà quản trị . 16

1.5 Kinh nghiệm quản trị nhân lực tiêu biểu của một số nước trên thế giới.17

1.5.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản . 17

1.5.2 Kinh nghiệm của Singapore . 18

1.5.3. Kinh nghiệm của Mỹ .18

1.5.4. Kinh nghiệm tại Các công ty Trung Quốc. 19

1.5.5 So sánh 3 phương pháp quản trị nguồn nhân lực tiêu biểu . 21

1.5.6 Kinh nghiệm tại Việt Nam. 23

TÓM TẮT CHƯƠNG I .24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY