Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN iso 9001 : 2008 tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN. i

LỜI CẢM ƠN .ii

MỤC LỤC .iii

DANH MỤC BẢNG . vi

DANH MỤC SƠ ĐỒ.viii

DANH MỤC VIẾT TẮT. ix

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

1. Lý do lựa chọn đề tài. 1

2. Mục tiêu của đề tài . 2

3. Phương pháp nghiên cứu . 2

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

6. Kết cấu của luận văn . 3

CHƯƠNG 1 . 4

CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT

LƯỢNG ISO 9001: 2008. 4

1.1. Chất lượng. 4

1.1.1 Định nghĩa chất lượng. 4

1.1.2 Tầm quan trọng của nâng cao chất lượng . 4

1.2. Quản lý chất lượng . 6

1.2.1. Định nghĩa về quản lý chất lượng. 6

1.2.2. Các giai đoạn phát triển của quản lý chất lượng . 6

1.2.3. Tầm quan trọng của quản lý chất lượng. 8

1.3. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008. 9

1.3.1. Giới thiệu về tổ chức ISO. 9

1.3.2. Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 . 10

1.3.3. Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 . 12

1.3.3.1 Bộ tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 . 12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY