Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ NSNN .3

1.1 Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư.3

1.1.1 Khái niệm về đầu tư.3

1.1.2 Dự án đầu tư.4

1.1.2.1 Khái niệm .4

1.1.2.2 Sự cần thiết của dự án đầu tư.4

1.1.2.3. Đặc điểm của dự án đầu tư .5

1.1.2.4. Phân loại dự án đầu tư và quản lý Nhà nước đối với dự án XDCT.6

1.1.2.5. Vòng đời của dự án đầu tư. .7

1.2. Quản lý dự án đầu tư.8

1.2.1. Khái niệm và đặc trưng của quản lý dự án .8

1.2.2. Mục đích của quản lý dự án .10

1.2.3. Quá trình quản lý dự án .11

1.2.3.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư.12

1.2.3.2. Giai đoạn thực hiện dự án đầu tư.13

1.2.3.3.Giai đoạn kết thúc đầu tư .15

1.2.4.Các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư .16

1.2.4.1. Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án .16

1.2.4.2 Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý thực hiện dự án.17

1.3. Quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.17

1.3.1 Đặc điểm các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách.17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY