Luận văn Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp công thương Việt Nam (vietinbank) – Chi nhánh thị xã Phú Thọ

TRANG PHỤ BÌA.

LỜI CAM ĐOAN .v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.vi

DANH MỤC CÁC BẢNG . vii

DANH MỤC CÁC HÌNH. viii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1.Tính cấp thiết của đề tài. .1

2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .2

3.Đối tượng và phạm vi và thời gian nghiên cứu.2

4.Phương pháp nghiên cứu.2

5.Đóng góp của đề tài. .2

6.Bố cục luận văn.3

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG

TRONG NGÂN HÀNG.4

1.1. Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị

trường. .4

1.1.1 Khái niệm, bản chất của tín dụng ngân hàng.4

1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng. .5

1.1.2.1. Xét theo mục đích: .5

1.1.2.2. Xét theo thời hạn: .5

1.1.2.3. Xét theo tài sản đảm bảo (TSĐB): .6

1.1.2.4. Căn cứ vào phương thức hoàn trả: .6

1.1.2.5. Căn cứ vào xuất xứ tín dụng:.6

1.1.3 Các nguyên tắc tín dụng ngân hàng.6

1.1.3.1. Khách hàng phải cam kết hoàn trả vốn (gốc) và lãi với thời gian xác

định.6

1.1.3.2. Việc sử dụng vốn vay. .7

1.1.3.3. Ngân hàng tài trợ dựa trên phương án có hiệu quả.7

1.1.4. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế. .7

1.1.4.1. Tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình tái sản xuất đồng

thời góp phần đầu tư vào phát triển kinh tế:.7

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY