Luận văn Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt

LỜI CAM ĐOAN .i

DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT.vi

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ. vii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.4

1.1. Các vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại và các nghiệp vụ cơ

bản của ngân hàng thương mại . 4

1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại. 4

1.1.2. Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại. 4

1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn. 4

1.1.2.2 Hoạt động tín dụng . 5

1.1.2.3 Hoạt động thanh toán . 5

1.1.2.4 Hoạt động khác. 5

1.2. Những vấn đề chung về hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương

mại . 7

1.2.1 Khái niệm và phân loại tín dụng ngân hàng . 7

1.3.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng. 7

1.2.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng . 7

1.2.2 Nguyên tắc và điều kiện cho vay . 9

1.2.2.1 Nguyên tắc cho vay. 9

1.2.2.2 Điều kiện cho vay. 10

1.2.2.3 Lãi suất cho vay . 11

1.2.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế. 11

1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. 11

1.3. Rủi ro tín dụng và ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hoạt động

của Ngân hàng thương mại. 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY