Luận văn Một số định lý cổ điển và họ chuẩn tắc các ánh xạ chỉnh hình trong giải tích phức nhiều biến

MỤC LỤCLời nói đầu . 1Chƣơng I: Một số kiến thức chuẩn bị . 31.1 Một số khái niệm cơ bản . 31.2 Họ các ánh xạ chuẩn tắc . 5Chƣơng II: Họ chuẩn tắc đều trên các đa tạp hyperbolic . 112.1 Một số tính chất của họ chuẩn tắc đều trên các đa tạp hyperbolic. 112.2 Tổng quát hóa một số định lý cổ điển của giải tích phức đối với họ chuẩn tắc đều trên các đa tạp hyperbolic . 202.3 Một số ví dụ về các họ chuẩn tắc đều . 26Chƣơng III: Họ chuẩn tắc đều trên các không gian phức và tổng quát hóa các định lý cổ điển của Schottky, Lappan, Bohr về các họ chuẩn tắc đều . 293.1 Một số tính chất của họ chuẩn tắc đều trên không gian phức tùy ý . 293.2 Tổng quát hóa một số định lý cổ điển của giải tích phức đối với họ chuẩn tắc đều trên các không gian phức tùy ý . 32Kết luận . 42Tài liệu tham khảo . 43

MỤC LỤC

Lời nói đầu . 1

Chƣơng I: Một số kiến thức chuẩn bị . 3

1.1 Một số khái niệm cơ bản . 3

1.2 Họ các ánh xạ chuẩn tắc . 5

Chƣơng II: Họ chuẩn tắc đều trên các đa tạp hyperbolic . 11

2.1 Một số tính chất của họ chuẩn tắc đều trên các đa tạp hyperbolic. 11

2.2 Tổng quát hóa một số định lý cổ điển của giải tích phức đối với họ

chuẩn tắc đều trên các đa tạp hyperbolic . 20

2.3 Một số ví dụ về các họ chuẩn tắc đều . 26

Chƣơng III: Họ chuẩn tắc đều trên các không gian phức và tổng quát hóa

các định lý cổ điển của Schottky, Lappan, Bohr về các họ chuẩn tắc đều . 29

3.1 Một số tính chất của họ chuẩn tắc đều trên không gian phức tùy ý . 29

3.2 Tổng quát hóa một số định lý cổ điển của giải tích phức đối với họ

chuẩn tắc đều trên các không gian phức tùy ý . 32

Kết luận . 42

Tài liệu tham khảo . 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY