Luận văn Một số đề xuất hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại nhà máy nhuộm - Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định

LỜI MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.4

1.1. Tổng quan về kế toán quản trị. 4

1.1.1. Khái niệm, bản chất và vai trò kế toán quản trị . 4

1.1.1.1. Khái niệm kế toán quản trị . 4

1.1.1.2. Bản chất của kế toán quản trị . 6

1.1.1.3. Vai trò của kế toán quản trị . 7

1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán quản trị . 9

1.1.2.1. Chức năng của kế toán quản trị . 9

1.1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán quản trị. 10

1.1.3. So sánh kế toán tài chính với kế toán quản trị . 11

1.1.4. Các kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản và yêu cầu thông tin trong kế toán quản

trị. 13

1.1.4.1. Các kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản trong kế toán quản trị. 13

1.1.4.2. Các yêu cầu thông tin trong kế toán quản trị. 14

1.1.5. Các phương pháp của kế toán quản trị. 15

1.1.5.1. Nhóm phương pháp thu nhận, xử lý và tổng hợp thông tin . 15

1.1.5.2. Nhóm phương pháp phân tích chỉ tiêu . 16

1.2. Nội dung của kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản

xuất.18

1.2.1. Xác định các trung tâm chi phí . 18

1.2.2. Phân loại chi phí trong doanh nghiệp . 20

1.2.2.1. Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế (chức năng hoạt động). 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY