Luận văn Một số chính sách và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam và Trung Quốc

MỤC LỤC Lời nói đầu 01Chương I: Tổng quan về vấn đề XNK của Việt Nam và Trung Quốc 03I. Lý luận về thương mại quốc tế: 03 1/ Khái niệm về thương mại quốc tế 03 2/ Nguồn gốc và vai trò của thương mại quốc tế 03 3/ Lý thuyết về thương mại quốc tế 05II. Công cụ quản lý hoạt động XNK giữa các quốc gia: 12 1/ Thuế. 12 2/ Hạn ngạch. 14 3/ Quản lý ngoại tệ. 15 4/ Tín dụng, trợ cấp. 16III. Hệ thống chính sách XNK của Việt Nam và Trung Quốc: 181/ Các chính sách XNK của Việt Nam và Trung Quốc tác động tới hoạt động thương mại giữa hai nước. 18 2/ Các nhân tố ảnh hưởng đến XNK của hai nước 26 3/ Sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động XNK của Việt Nam với Trung Quốc 27 Chương II: Thực trạng về XNK của Việt Nam và Trung Quốc 29I. Tổng quan về phát triển kinh tế thương mại khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc: 29 1/ Phát triển quan hệ kinh tế thương mại khu vực biên giới Việt Nam–Trung Quốc là một tất yếu khách quan. 29 2/ Định hướng cơ bản quan hệ thương mại giữa Việt nam và Trung Quốc 31 3/ Tiến trình mở cửa Biên giới 33 4/ Thuận lợi và thách thức của việc mở cửa biên giới 38II. Thực trạng về quan hệ XNK giữa Việt nam – Trung Quốc: 40 1/ Khái quát về quan hệ buôn bán Việt nam – Trung Quốc 40 2/ Kim ngạch XNK và hoạt động buôn bán giữa Việt nam – Trung Quốc 423/ Cơ cấu mặt hàng và thị trường 47  III. Đánh giá thực trạng XNK của Việt nam và Trung Quốc trong những năm qua: 54 1/ Đánh giá thực trạng XNK 56 2/ Đánh giá tác động của hệ thống chính sách tới hoạt động XNK giữa hai nước 63 Chương III: Giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động XNK giữa Việt nam và Trung Quốc 69I. Chủ trương của hai nước trong việc phát triển kinh tế thương mại 69II. Dự báo phát triển quan hệ XNK giữa hai nước 71 1/ Dự báo về xu hướng phát triển XNK của Việt Nam 71 2/ Dự báo XNK của Việt Nam với Trung Quốc 72 3/ Dự báo XNK của Việt nam với Trung Quốc qua các tỉnh Biên giới phía Bắc 72III. Giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động XNK giữa hai nướcViệt Nam và Trung Quốc 73 1/ Giải pháp vĩ mô của Nhà nước 73 2/ Đối với các doanh nghiệp 83 3/ Đối với các tỉnh Biên giới Việt – Trung 87 Kết luận 98 Tài liệu tham khảo

MỤC LỤC

Lời nói đầu 01

Chương I: Tổng quan về vấn đề XNK của Việt Nam và Trung Quốc 03

I. Lý luận về thương mại quốc tế: 03

1/ Khái niệm về thương mại quốc tế 03

2/ Nguồn gốc và vai trò của thương mại quốc tế 03

3/ Lý thuyết về thương mại quốc tế 05

II. Công cụ quản lý hoạt động XNK giữa các quốc gia: 12

1/ Thuế. 12

2/ Hạn ngạch. 14

3/ Quản lý ngoại tệ. 15

4/ Tín dụng, trợ cấp. 16

III. Hệ thống chính sách XNK của Việt Nam và Trung Quốc: 18

1/ Các chính sách XNK của Việt Nam và Trung Quốc tác động tới

hoạt động thương mại giữa hai nước. 18

2/ Các nhân tố ảnh hưởng đến XNK của hai nước 26

3/ Sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động XNK của

Việt Nam với Trung Quốc 27

Chương II: Thực trạng về XNK của Việt Nam và Trung Quốc 29

I. Tổng quan về phát triển kinh tế thương mại khu vực biên giới

Việt Nam – Trung Quốc: 29

1/ Phát triển quan hệ kinh tế thương mại khu vực biên giới

Việt Nam–Trung Quốc là một tất yếu khách quan. 29

2/ Định hướng cơ bản quan hệ thương mại giữa

Việt nam và Trung Quốc 31

3/ Tiến trình mở cửa Biên giới 33

4/ Thuận lợi và thách thức của việc mở cửa biên giới 38

II. Thực trạng về quan hệ XNK giữa Việt nam – Trung Quốc: 40

1/ Khái quát về quan hệ buôn bán Việt nam – Trung Quốc 40

2/ Kim ngạch XNK và hoạt động buôn bán giữa

Việt nam – Trung Quốc 42

3/ Cơ cấu mặt hàng và thị trường 47

III. Đánh giá thực trạng XNK của Việt nam và Trung Quốc trong

những năm qua: 54

1/ Đánh giá thực trạng XNK 56

2/ Đánh giá tác động của hệ thống chính sách tới hoạt động XNK

giữa hai nước 63

Chương III: Giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động XNK giữa

Việt nam và Trung Quốc 69

I. Chủ trương của hai nước trong việc phát triển kinh tế thương mại 69

II. Dự báo phát triển quan hệ XNK giữa hai nước 71

1/ Dự báo về xu hướng phát triển XNK của Việt Nam 71

2/ Dự báo XNK của Việt Nam với Trung Quốc 72

3/ Dự báo XNK của Việt nam với Trung Quốc qua các tỉnh

Biên giới phía Bắc 72

III. Giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động XNK giữa hai nước

Việt Nam và Trung Quốc 73

1/ Giải pháp vĩ mô của Nhà nước 73

2/ Đối với các doanh nghiệp 83

3/ Đối với các tỉnh Biên giới Việt – Trung 87

Kết luận 98

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY