Luận văn Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh trung bình, yếu môn hóa phần hóa hữu cơ lớp 11 – ban cơ bản

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình

MỞ ĐẦU .1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .4

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu .4

1.1.1. Các nghiên cứu về kỹ năng giải bài tập, phương pháp giải bài tập.4

1.1.2. Các nghiên cứu về học sinh trung bình, yếu.5

1.2. Bài tập hóa học .6

1.2.1. Khái niệm bài tập hóa học .6

1.2.2. Ý nghĩa, tác dụng của bài tập hóa học.7

1.2.3. Phân loại, lựa chọn và sử dụng bài tập hóa học.8

1.2.4. Điều kiện để học sinh giải bài tập được tốt .10

1.2.5. Những yêu cầu lý luận dạy học cơ bản với bài tập.10

1.3. Kỹ năng .12

1.3.1. Khái niệm về kỹ năng .12

1.3.2. Đặc điểm của kỹ năng.14

1.3.3. Sự hình thành kỹ năng .14

1.4. Kỹ năng giải bài tập hóa học .15

1.4.1. Khái niệm về kỹ năng giải bài tập hóa học.15

1.4.2. Các thành tố của kỹ năng giải bài tập hóa học .16

1.4.3. Các giai đoạn hình thành kỹ năng giải bài tập hóa học .16

1.4.4. Con đường hình thành kỹ năng giải bài tập hóa học .17

1.5. Một số vấn đề về học sinh trung bình, yếu môn Hóa.18

1.5.1. Khái niệm.18

1.5.2. Những đặc điểm của học sinh trung bình, yếu .19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY