Luận văn Một số biện pháp quản lý đào tạo theo giáo trình mới ở khoa Tự nhiên trường CĐSP Bà Rịa -Vũng Tàu

CHƯƠNG 3

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO

TẠO THEO GIÁO TRÌNH MỚI

Ở KHOA TỰ NHIÊN TRƯỜNG CĐSP BÀ RỊA – VŨNG TÀU

3.1.Cơ sở đề xuất các giải pháp.

Các biện pháp được đề xuất sau đây được căn cứ vào các cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận

đồng thời xuất phát từ thực trạng công tác quản lý đã được phân tích.

- Quản lý đào tạo ở khoa Tự nhiên trường CĐSP Bà Rịa -Vũng Tàu trên cơ sở chức

năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Khoa quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng, được cụ

thể hóa tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường CĐSP Bà Rịa -Vũng Tàu do UBND

Tỉnh ban hành và các quy định khác của Hiệu trưởng nhà trường.

- Về mặt lý luận chung, các hoạt động quản lý đào tạo ở khoa bao gồm quản lý hoạt

động dạy của GV, hoạt động học của SV, các hoạt động hỗ trợ cho giảng dạy, học tập,

quản lý đội ngũ, CSVC và các hoạt động quản lý khác. Tuy nhiên, đối với việc thực hiện

chương trình, giáo trình mới (thí điểm) thì các nội dung quản lý ở khoa chỉ tập trung đến

một số vấn đề cơ bản, mang tính đặc thù. Vì vậy, các biện pháp đề xuất được tiếp cận

với các nội dung hợp đồng thí điểm thực hiện chương trình, giáo trình giữa Bộ GD-ĐT

(Dự án đào tạo GV THCS) với trường CĐSP Bà Rịa -Vũng Tàu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY