Luận văn Một số biện pháp nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty DETESCO Việt Nam

Mục lụcLời nói đầuPhần I : Những vấn đề cơ sở lý luận chung về hoạt động xuất nhập khẩuI. Khái niệm, vai trò, chức năng, các công cụ quản lý xuất nhập khẩu 1. Hoạt động xuất khẩu 2. Hoạt động nhập khẩu II. Nội dung hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 1. Chuẩn bị trước khi ký kết hợp đồng2. Giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng3. Thực hiện hợp dồng xuất nhập khẩu 4. Đánh giá kết quả hoạt động xuất nhập khẩu III. Các yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 1. Các yếu tố trong doanh nghiệp 2. Các yếu tố ngoài phạm vi doanh nghiệp Phần II: Nghiên cứu hoạt động xuất nhập khẩu tại Công ty DETESCO VN I. Khái quát về Công ty DETESCO VN 1. Lịch sử hình thành và phát triển củaCông ty 2. Chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức bộ máy của Công ty 3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu II. Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 1. Quá trình kinh doanh xuất nhập khẩu 2. Kết quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu a. Cơ cấu xuất nhập khẩu b. Kim ngạch nhập khẩu theo mặt hàngc. Kim ngqạch nhập khẩu theo thị trườngd. Kim ngạch xuất khẩu theo mặt hànge. Kim ngqạch xuất khẩu theo thị trường3. Phương thức xuất nhập khẩu của Công ty III. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty 1. Kết quả chung2. Đánh giá hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ở Công ty DETESCO VN 2.1. Bộ máy tổ chức quản lý2.2. Thị trường và nghiên cứu thị trường 2.3. Mặt hàng xuất nhập khẩu 2.4. Hoạt động xuất nhập khẩu 2.5. Đánh giá tổng kết hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu Phần III : Phương hướng phát triển, một số biện pháp nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty DETESCO VN I. Phương hướng phát triển của Công ty trong những năm tới 1. Phương hướng chung 2. Nhiệm vụ cụ thểII. Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty DETESCO VN 1. Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý cán bộ2. Chú trọng đến nghiên cứu thị trường 3. Củng cố quan hệ với bạn hàng, khách hàng4. Giải pháp giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng5. Đối sách với đối thủ cạnh tranh6. Xác định lượng xuất nhập khẩu tối ưu7. Thay đổi cơ cấu nhập khẩu 8. Tăng cường xuất khẩu III. Các tiền đề cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty 1. Vốn kinh doanh 2. Nguồn nhân lực3. Một số kiến nghị đối với nhà nước

Mục lục

Lời nói đầu

Phần I : Những vấn đề cơ sở lý luận chung về hoạt động xuất nhập khẩu

I. Khái niệm, vai trò, chức năng, các công cụ quản lý xuất nhập khẩu

1. Hoạt động xuất khẩu

2. Hoạt động nhập khẩu

II. Nội dung hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

1. Chuẩn bị trước khi ký kết hợp đồng

2. Giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng

3. Thực hiện hợp dồng xuất nhập khẩu

4. Đánh giá kết quả hoạt động xuất nhập khẩu

III. Các yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

1. Các yếu tố trong doanh nghiệp

2. Các yếu tố ngoài phạm vi doanh nghiệp

Phần II: Nghiên cứu hoạt động xuất nhập khẩu tại Công ty DETESCO VN

I. Khái quát về Công ty DETESCO VN

1. Lịch sử hình thành và phát triển củaCông ty

2. Chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức bộ máy của Công ty

3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

II. Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

1. Quá trình kinh doanh xuất nhập khẩu

2. Kết quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

a. Cơ cấu xuất nhập khẩu

b. Kim ngạch nhập khẩu theo mặt hàng

c. Kim ngqạch nhập khẩu theo thị trường

d. Kim ngạch xuất khẩu theo mặt hàng

e. Kim ngqạch xuất khẩu theo thị trường

3. Phương thức xuất nhập khẩu của Công ty

III. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty

1. Kết quả chung

2. Đánh giá hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ở Công ty DETESCO VN

2.1. Bộ máy tổ chức quản lý

2.2. Thị trường và nghiên cứu thị trường

2.3. Mặt hàng xuất nhập khẩu

2.4. Hoạt động xuất nhập khẩu

2.5. Đánh giá tổng kết hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

Phần III : Phương hướng phát triển, một số biện pháp nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty DETESCO VN

I. Phương hướng phát triển của Công ty trong những năm tới

1. Phương hướng chung

2. Nhiệm vụ cụ thể

II. Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty DETESCO VN

1. Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý cán bộ

2. Chú trọng đến nghiên cứu thị trường

3. Củng cố quan hệ với bạn hàng, khách hàng

4. Giải pháp giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng

5. Đối sách với đối thủ cạnh tranh

6. Xác định lượng xuất nhập khẩu tối ưu

7. Thay đổi cơ cấu nhập khẩu

8. Tăng cường xuất khẩu

III. Các tiền đề cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty

1. Vốn kinh doanh

2. Nguồn nhân lực

3. Một số kiến nghị đối với nhà nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY