Luận văn Một số biện pháp nâng cao vị thế bên Việt Nam tại các liên doanh nước ngoài

ỤC LỤCMục lục 1 Danh mục các bảng 2 Lời mở đầu 3 1. Lý luận cơ bản về FDI và liên doanh nước ngoài 5 1.1. Khái niệm chung 5 1.2. Một số kinh nghiệm trong triển khai dự án FDI, liên doanh của các quốc gia trong khu vực 9 1.3. Một số kinh nghiệm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong triển khai thực hiện các dự án FDI nói chung và liên doanh nước ngoài nói riêng tại Việt Nam 13 2. Tình hình vị thế của đối tác bên Việt Nam ở các công ty liên doanh nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh 19 2.1. Tổng quan về Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động đầu tư nước ngoài19 2.2. Kết quả thực hiện phiếu thăm dò ở một số công ty liên doanh nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh 28 2.3. Nhận xét chung 33 3. Một số biện pháp nâng cao vị thế bên Việt Nam tại các liên doanh nước ngoài 48 3.1. Những quan điểm cơ bản về thu hút, sử dụng, quản lý FDI nói chung và liên doanh nước ngoài nói riêng tại Việt Namvà Thành phố Hồ Chí Minh 48 3.2. Đề xuất và kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao vị thế bên Việt Nam tại các liên doanh nước ngoài 52 Kết luận và kiến nghị những vấn đề cần nghiên cứu tiếp theo 66 Tài liệu tham khảo Phụ lục

ỤC LỤC

Mục lục 1

Danh mục các bảng 2

Lời mở đầu 3

1. Lý luận cơ bản về FDI và liên doanh nước ngoài 5

1.1. Khái niệm chung 5

1.2. Một số kinh nghiệm trong triển khai dự án FDI, liên doanh của các quốc

gia trong khu vực 9

1.3. Một số kinh nghiệm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong triển khai thực

hiện các dự án FDI nói chung và liên doanh nước ngoài nói riêng tại

Việt Nam 13

2. Tình hình vị thế của đối tác bên Việt Nam ở các công ty liên doanh nước

ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh 19

2.1. Tổng quan về Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động đầu tư nước ngoài19

2.2. Kết quả thực hiện phiếu thăm dò ở một số công ty liên doanh nước ngoài

tại Thành phố Hồ Chí Minh 28

2.3. Nhận xét chung 33

3. Một số biện pháp nâng cao vị thế bên Việt Nam tại các liên doanh nước

ngoài 48

3.1. Những quan điểm cơ bản về thu hút, sử dụng, quản lý FDI nói chung và

liên doanh nước ngoài nói riêng tại Việt Namvà Thành phố Hồ Chí

Minh 48

3.2. Đề xuất và kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao vị thế bên Việt Nam

tại các liên doanh nước ngoài 52

Kết luận và kiến nghị những vấn đề cần nghiên cứu tiếp theo 66

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY