Luận văn Một số biện pháp nâng cao kết quả học tập phần kim loại hóa học lớp 12 ban cơ bản với đối tượng học sinh trung bình – yếu

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.2

MỤC LỤC .3

DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN.7

DANH MỤC CÁC BẢNG.8

DANH MỤC CÁC HÌNH.10

MỞ ĐẦU.1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Mục đích nghiên cứu . 2

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 2

4. Phạm vi nghiên cứu . 2

5. Giả thuyết khoa học. 2

6. Nhiệm vụ nghiên cứu. 2

7. Phương pháp nghiên cứu . 3

8. Những đóng góp mới của đề tài nghiên cứu. 3

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI.4

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu. 4

1.2. Quá trình dạy học hóa học ở trường phổ thông . 8

1.2.1. Khái niệm quá trình dạy học hóa học [29] . 8

1.2.2. Mục tiêu dạy học hóa học THPT [29],[30] . 9

1.2.3. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học [8], [30] . 10

1.3. Tính tích cực trong học tập. 10

1.3.1. Khái niệm [5] . 10

1.3.2. Dấu hiệu của tính tích cực học tập [44] . 11

1.3.3. Những biện pháp nâng cao tính tích cực học tập [5] . 12

1.4. Phương pháp dạy học tích cực. 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY