Luận văn Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Giầy Phúc Yên

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty Cổ phần Giầy Phúc Yên theo cơ cấu trực tuyến - chức năng để tránh cồng kềnh, quá tải, bộ máy quản lý đƣợc phân công phù hợp cho các bộ phận. Bao gồm: Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ chuyên môn, bộ phận quản lý trực tiếp các phân xƣởng. Ban Giám đốc công ty trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của toàn công ty, các phòng ban nghiệp vụ giúp Giám đốc điều hành, quản lý công ty

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty Cổ phần Giầy Phúc Yên theo cơ cấu

trực tuyến - chức năng để tránh cồng kềnh, quá tải, bộ máy quản lý đƣợc phân

công phù hợp cho các bộ phận. Bao gồm: Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ

chuyên môn, bộ phận quản lý trực tiếp các phân xƣởng. Ban Giám đốc công ty trực

tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của toàn công ty, các phòng ban nghiệp vụ giúp Giám

đốc điều hành, quản lý công ty

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY