Luận văn Một nghiên cứu didactic về dạy học hệ bất phương trình bặc nhất hai ẩn

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

PHẦN MỞ ĐẦU.1

I. Những ghi nhận ban đầu và câu hỏi xuất phát.1

II. Mục đích nghiên cứu và phạm vi lý thuyết tham chiếu .3

III. Phương pháp nghiên cứu và cấu trúc của luận văn.6

Chương 1:

MỘT NGHIÊN CỨU TOÁN HỌC VỀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT

HAI ẨN.7

1.1 Vài kiểu nhiệm vụ :.7

1.1.1. Kiểu nhiệm vụ “lập kế hoạch sản xuất” .8

1.1.2.Kiểu nhiệm vụ “xác định khẩu phần thức ăn”.8

1.1.3. Kiểu nhiệm vụ “phân bổ vốn đầu tư”.9

1.1.4. Kiểu nhiệm vụ “lập tiến độ sản xuất ” .10

1.2. Bài toán tối ưu hóa tổng quát.11

1.3. Phương pháp giải bài toán QHTT.14

1.3.1. Phương pháp hình học.14

1.3.2.Phương pháp đơn hình: .17

1.3.2.1. Đường lối chung.17

1.3.2.2. Các kiểu nhiệm vụ.18

Kết luận chương 1 .24

Chương 2:

NGHIÊN CỨU VỀ QUAN HỆ THỂ CHẾ ĐỐI VỚI HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

BẬC NHẤT HAI ẨN.25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY