Luận văn Moment từ dị thường của electron và phương pháp pauli - Villars trong lý thuyết trường lượng tử

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 - PHƯƠNG TRÌNH PAULI VÀ MOMENT TỪ CỦA ELECTRON 4

1.1 Phương trình Pauli 4

1.2 Phương trình Dirac cho electron ở trường ngoài trong giới hạn phi tương đối tính 5

1.3 Các bổ chính tương đối tính cho phương trình Pauli 8

CHƯƠNG 2 - CÁC GIẢN ĐỒ FEYNMAN CHO ĐÓNG GÓP VÀO MÔMENT TỪ DỊ THƯỜNG CỦA ELECTRON 18

2.1 S-ma trận 18

2.2 Các giản đồ Feynman cho đóng góp vào moment từ dị thường 22

2.3 Hệ số dạng điện từ 23

CHƯƠNG 3 - BỔ CHÍNH CHO MOMENT TỪ DỊ THƯỜNG 27

3.1. Bổ chính cho moment dị thường trong gần đúng một vòng 27

3.2. Moment từ dị thường cùng với các bổ chính lượng tử 35

KẾT LUẬN 37

TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

PHỤ LỤC A 39

PHỤ LỤC B 43

PHỤ LỤC C 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY