Luận văn Mômen từ dị thường của electron và phương pháp điều chỉnh thứ nguyên trong điện động lực học lượng tử

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .4

CHƯƠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH PAULI VÀ MÔMEN TỪ CỦA ELECTRON .7

1.1.Phương trình Pauli 7

1.2. Phương trình Dirac cho electron ở trường ngoài trong giới hạn phi tương đối tính .8

1.3. Các bổ chính tương đối tính cho phương trình Pauli .11

CHƯƠNG 2: CÁC GIẢN ĐỒ FEYNMAN CHO ĐÓNG GÓP VÀO MÔMEN TỪ DỊ THƯỜNG CỦA ELECTRON .20

2.1. S-ma trận .20

2.2. Các giản đồ Feynman cho đóng góp vào mômen từ dị thường .24

2.3. Hệ số dạng điện từ .25

CHƯƠNG 3: BỔ CHÍNH CHO MÔMEN TỪ DỊ THƯỜNG .29

3.1. Bổ chính cho mômen từ dị thường trong gần đúng một vòng .29

3.2. Mômen từ dị thường cùng với các bổ chính lượng tử .36

KẾT LUẬN .38

TÀI LIỆU THAM KHẢO .39

PHỤ LỤC A .40

PHỤ LỤC B .49

PHỤ LUC C .50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY