Luận văn Mối tương quan giữa các chỉ số phát triển con người, phát triển kinh tế và phát triển giáo dục ở đồng bằng sông Cửu Long

Ở ĐBSCL, mặc dù nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nền kinh tế, nhưng đó lại là thế mạnh trong sản xuất và xuất khẩu của các tỉnh này. Thất nghiệp và thiếu việc làm ở mức vừa phải và tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức cao trong nhiều năm. Tuy vậy, các vấn đề đảm bảo nước sạch và vệ sinh, trình độ giáo dục và lao động có tay nghề, khả năng phòng chống thiên tai và đối phó với những biến động của thị trường thế giới còn có rất nhiều khó khăn làm hạn chế đến tình hình phát triển chung và tính bền vững của các thành quả xóa đói giảm nghèo. Có nhiều nguyên nhân, kể cả những nguyên nhân về lịch sử và địa lý giải thích tình trạng và cách thức phát triển hiện nay của các địa phương trên, song vấn đề chính sách cũng có vai trò không nhỏ. Trong thời gian tới, những nổ lực hỗ trợcông tác phòng chống thiên tai, tạo dựng những cơ chế phù hợp cho việc quản lý rủi ro, cung cấp thông tin, trợ giúp các đối tượng dễ bị tổn thương cần được đẩy mạnh hơn nữa.

Ở ĐBSCL, mặc dù nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nền kinh

tế, nhưng đó lại là thế mạnh trong sản xuất và xuất khẩu của các tỉnh này. Thất

nghiệp và thiếu việc làm ở mức vừa phải và tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì

ở mức cao trong nhiều năm. Tuy vậy, các vấn đề đảm bảo nước sạch và vệ sinh,

trình độ giáo dục và lao động có tay nghề, khả năng phòng chống thiên tai và đối

phó với những biến động của thị trường thế giới còn có rất nhiều khó khăn làm hạn

chế đến tình hình phát triển chung và tính bền vững của các thành quả xóa đói giảm

nghèo. Có nhiều nguyên nhân, kể cả những nguyên nhân về lịch sử và địa lý giải

thích tình trạng và cách thức phát triển hiện nay của các địa phương trên, song vấn

đề chính sách cũng có vai trò không nhỏ. Trong thời gian tới, những nổ lực hỗ trợ

công tác phòng chống thiên tai, tạo dựng những cơ chế phù hợp cho việc quản lý rủi

ro, cung cấp thông tin, trợ giúp các đối tượng dễ bị tổn thương cần được đẩy

mạnh hơn nữa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY