Luận văn Mối quan hệ giữa phát triển công nghiệp với hình thành đô thị mới ở Quảng Nam

MỤC LỤC TrangMỞ ĐẦU 1Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VỚI HÌNH THÀNH ĐÔ THỊ MỚI 41.1. Lý luận chung về phát triển công nghiệp với hình thành đô thị mới 41.2. Sự cần thiết giải quyết hài hoà giữa phát triển công nghiệp với hình thành đô thị mới 161.3. Kinh nghiệm giải quyết mối quan hệ giữa phát triển công nghiệp với hình thành đô thị mới ở một số tỉnh, thành phố và ở một số nước trên thế giới 25Chương 2: THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VỚI HÌNH THÀNH ĐÔ THỊ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 402.1. Những đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ giữa phát triển công nghiệp với hình thành đô thị mới 402.2. Thực trạng giải quyết mối quan hệ giữa phát triển công nghiệp với hình thành đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam những năm gần đây 54Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VỚI HÌNH THÀNH ĐÔ THỊ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 683.1. Phương hướng giải quyết mối quan hệ giữa phát triển công nghiệp gắn với hình thành đô thị mới của tỉnh 683.2. Những giải pháp chủ yếu giải quyết mối quan hệ giữa phát triển công nghiệp với hình thành đô thị mới 75KẾT LUẬN 92DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VỚI HÌNH THÀNH ĐÔ

THỊ MỚI 4

1.1. Lý luận chung về phát triển công nghiệp với hình thành đô thị mới 4

1.2. Sự cần thiết giải quyết hài hoà giữa phát triển công nghiệp với hình thành đô thị mới 16

1.3. Kinh nghiệm giải quyết mối quan hệ giữa phát triển công nghiệp với hình thành đô thị mới ở một số tỉnh, thành phố và ở một số nước trên thế giới 25

Chương 2: THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VỚI HÌNH THÀNH ĐÔ THỊ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 40

2.1. Những đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ giữa phát triển công nghiệp với hình thành đô thị mới 40

2.2. Thực trạng giải quyết mối quan hệ giữa phát triển công nghiệp với hình thành đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam những năm gần đây 54

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VỚI HÌNH THÀNH ĐÔ THỊ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 68

3.1. Phương hướng giải quyết mối quan hệ giữa phát triển công nghiệp gắn với hình thành đô thị mới của tỉnh 68

3.2. Những giải pháp chủ yếu giải quyết mối quan hệ giữa phát triển công nghiệp với hình thành đô thị mới 75

KẾT LUẬN 92

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY