Luận văn Mối liên hệ giữa hình học tổng hợp và hình học giải tích trong dạy học hình học lớp 12 ở Việt Nam

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.1

I. Lí do chọn đề tài và câu hỏi xuất phát.1

II. Giới hạn phạm vi nghiên cứu.2

III. Khung lí thuyết tham chiếu.3

1. Thuyết nhân học sư phạm.3

2. Hợp đồng didactic.5

IV. Phương pháp nghiên cứu .6

V. Tổ chức của luận văn .7

CHƯƠNG I: .8

MỘT VÀI NÉT VỀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA HÌNH HỌC TỔNG HỢP VÀ HÌNH HỌC

GIẢI TÍCH TRONG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA HÌNH HỌC GIẢI TÍCH .8

I. Hình học giải tích thời cổ đại .8

1. Apollonius (262-190 TCN).8

2. Kết luận.9

II. Hình học giải tích thế kỉ 17-18.10

1. Rene Descartes (1596-1650).10

2. Pierre de Fermat (1601-1665).14

3. Kết luận.15

III. Những phát minh sau Descartes và Fermat .15

1. Tóm tắt sự phát triển.15

2. Kết luận.16

CHƯƠNG 2 :.17

MỐI LIÊN HỆ GIỮA HÌNH HỌC TỔNG HỢP VÀ HÌNH HỌC GIẢI TÍCH

TRONG CHƯƠNG TRÌNH VÀ SGK HÌNH HỌC 12 NÂNG CAO.17

I. Mục đích phân tích .17

II. Mối liên hệ giữa hình học tổng hợp và hình học giải tích trong chương trình và SGK

ở Việt Nam.18

1. Giai đoạn chuẩn bị .18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY