Luận văn Môđun compắc tuyến tính theo nghĩa zöschinger

MỤC LỤC

trang

Mục lục. 0

Bảng kí hiệu. 2

MỞ ĐẦU. 3

Chương 1 - KIẾN THỨC CHUẨN BỊ. 5

1.1. Mở rộng cốt yếu và bao nội xạ. 5

1.2. Vành và môđun các thương. 5

1.3. Iđêan nguyên tố liên kết và đối ngẫu Matlis. 8

1.4. Iđêan nguyên tố đối liên kết. 10

1.5. Hàm tử Ext và hàm tử Tor . 11

1.6. Giới hạn ngược và đầy đủ . 12

1.7. Số chiều. 14

Chương 2 - MÔĐUN COMPẮC TUYẾN TÍNH THEO NGHĨA ZÖSCHINGER. 15

2.1. Môđun căn và môđun đế. 15

2.2. Môđun compắc tuyến tính. 19

KẾT LUẬN . 46

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY