Luận văn Môđun cohen - Macaulay dãy

Mục lụcLời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Một số kiến thức chuẩn bị 51.1 Lý thuyết bội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.2 Đối đồng điều địa phương . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.3 Môđun Cohen - Macaulay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 dd- Dãy, lọc chiều và hệ tham số tốt 102.1 Các tính chất cơ bản của dd - dãy . . . . . . . . . . . . . . . . 102.2 Lọc thoả mãn điều kiện chiều và hệ tham số tốt . . . . . . . . 123 Môđun Cohen - Macaulay dãy 203.1 Môđun Cohen - Macaulay dãy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203.2 Đặc trưng của môđun Cohen - Macaulay dãy . . . . . . . . . . 26Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Mục lục

Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1 Một số kiến thức chuẩn bị 5

1.1 Lý thuyết bội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2 Đối đồng điều địa phương . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.3 Môđun Cohen - Macaulay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2 dd- Dãy, lọc chiều và hệ tham số tốt 10

2.1 Các tính chất cơ bản của dd - dãy . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2 Lọc thoả mãn điều kiện chiều và hệ tham số tốt . . . . . . . . 12

3 Môđun Cohen - Macaulay dãy 20

3.1 Môđun Cohen - Macaulay dãy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.2 Đặc trưng của môđun Cohen - Macaulay dãy . . . . . . . . . . 26

Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY