Luận văn Mở rộng T* và không gian các đạo hàm phản xứng của một số đại số lie toàn phương 6 chiều

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các ký hiệu

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1. MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA VÀ KẾT QUẢ CƠ BẢN. 5

1.1. Đại số Lie. 5

1.2. Đại số Lie toàn phương . 9

Chương 2. TÍCH NỬA TRỰC TIẾP CỦA MỘT ĐẠI SỐ LIE BỞI BIỂU

DIỄN ĐỐI PHỤ HỢP . 12

2.1. Các định nghĩa. . 12

2.2. Các ví dụ. . 14

Chương 3. MỞ RỘNG T* CỦA CÁC ĐẠI SỐ LIE GIẢI ĐƯỢC 3 CHIỀU

. 18

3.1. Định nghĩa 3.1. . 18

3.2 Mở rộng T* của các đại số Lie giải được 3 chiều. . 21

3.3. Không gian các đạo hàm phản xứng của các đại số Lie toàn phương

giải được 5 và 6 chiều bất khả phân. . 24

KẾT LUẬN . 39

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY