Luận văn Mô phỏng thành công bình điều áp lò AP1000 bằng chương trình tính toán thủy nhiệt RELAP5 tại trạng thái dừng và trạng thái chuyển tiếp khi xảy ra sự cố vô ý mở van an toàn

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 3

MỞ ĐẦU 4

1. CHƯƠNG 1. LÒ PHẢN ỨNG AP1000, BÌNH ĐIỀU ÁP 5

1.1. Giới thiệu về lò phản ứng AP1000 5

1.1.1. Giới thiệu chung 5

1.1.2. Hệ thống tải nhiệt 6

1.2. Bình điều áp lò phản ứng AP000 8

1.2.1. Cấu tạo bình điều áp 8

1.2.2. Van an toàn của bình điều áp 9

1.2.3. Hệ thống van giảm áp tự động ADS 9

1.2.4. Sự cố bình điều áp 12

2. CHƯƠNG 2. CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THỦY NHIỆT RELAP5 14

2.1. Giới thiệu về chương trình RELAP5 14

2.2. Cấu trúc của chương trình RELAP5 14

2.2.1. Cấu trúc của chương trình 14

2.2.2. Cấu trúc tệp dữ liệu đầu vào 16

2.2.3. Dữ liệu mô tả bài toán 17

2.2.4. Thành phần điều khiển 19

2.2.5. Dữ liệu cấu trúc thủy động 19

2.2.6. Thành phần điều khiển hệ thống 24

2.3. Dữ liệu đầu vào của bình điều áp 25

2.3.1. Mô hình hóa bình điều áp của lò phản ứng AP1000 25

2.3.2. Dữ liệu đầu vào của đường ống nối bình điều áp với chân nóng 30

2.3.3. Dữ liệu đầu vào của van an toàn 33

2.3.4. Dữ liệu đầu vào của van giảm áp tự động 33

2.3.5. Dữ liệu đầu vào của hệ thống phun giảm áp 34

3. CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 36

3.1. Kết quả trạng thái dừng 36

3.2. Kết quả ở trạng thái chuyển tiếp 37

KẾT LUẬN 41

TÀI LIỆU THAM KHẢO 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY