Luận văn Mô hình hóa trong dạy học khái niệm logarit ở trường phổ thông

MỤC LỤC

Trang

MỤC LỤC. 1

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Cơ sở lý thuyết. 2

3. Câu hỏi nghiên cứu. 3

4. Mục đích và phương pháp nghiên cứu . 3

5. Một số nghiên cứu về khái niệm logarit dựa trên cơ sở của didactic toán4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DẠY HỌC MÔ HÌNH HÓA8

1.1. Dạy học tích hợp . 8

1.2. Mô hình hóa trong dạy học Toán. 12

1.2.1. Khái niệm dạy học mô hình hóa và dạy học bằng mô hình hóa .12

1.2.2. Quá trình mô hình hóa toán học.13

1.2.3. Dạy học mô hình hóa xét trên phương diện tiếp cận bằng vai trò công cụ

của khái niệm logarit.15

CHƯƠNG 2: SỰ XUẤT HIỆN CỦA KHÁI NIỆM LOGARIT Ở

MỘT SỐ MÔN HỌC KHÁC TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ

THÔNG VAI TRÒ CÔNG CỤ CỦA KHÁI NIỆM LOGARIT . 17

2.1. Sự xuất hiện của khái niệm logarit trong các tình huống thực tế ở một

số môn khoa học khác như lý, hóa, sinh. . 172.1.1. Bài học ở môn vật lý có xuất hiện khái niệm logarit.18

2.1.1.1. Phóng xạ .18

2.1.1.2. Độ to của âm, cường độ âm, mức cường độ âm.23

2.1.2. Bài học ở môn hóa học có xuất hiện khái niệm logarit.28

2.1.3. Giới thiệu tình huống ở bộ môn sinh học có liên quan đến việc vận dụng

khái niệm logarit để giải quyết.31

2.2. Vai trò công cụ của khái niệm logarit. 32

2.2.1. Giải PT mũ dạng a b f x ( ) = với 0 1, 0 < ≠ > a b , trường hợp b không đưa

được về dạng ar (0 1, 0, < ≠ >

a b r Q) .33

2.2.2. Tính toán những số liệu vượt khỏi khả năng hỗ trợ của máy tính bỏ túi.33

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM: XÂY DỰNG ĐỒ ÁN DẠY HỌC. 36

3.1. Mục đích 36

3.2. Đối tượng 36

3.3. Bài toán thực nghiệm. 37

3.4. Phân tích tiên nghiệm bộ câu hỏi thực nghiệm. 38

3.4.1. Biến tình huống, biến didactic và các giá trị của biến .40

3.4.1.1 Biến tình huống .40

3.4.1.2. Biến didactic.41

3.4.2. Cách lựa chọn giá trị của biến.42

3.4.3. Các chiến lược có thể .44

3.4.4. Các lời giải có thể quan sát được .463.4.5. Tổ chức thực nghiệm.59

3.5. Phân tích hậu nghiệm. 68

KẾT LUẬN . 88

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 90

PHỤ LỤC. 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY