Luận văn Mô hình hóa các quá trình lãi suất

LỜI CÁM ƠN. - 3

LỜI MỞ ĐẦU . - 4 -

CHƯƠNG I: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ . - 5 -

1.1. Quá trình ngẫu nhiên. - 5 -

1.2. Quá trình ngẫu nhiên thích nghi với một bộ lọc. . - 6 -

1.2.1 Định nghĩa (bộ lọc). . - 6 -

1.2.2. Quá trình ngẫu nhiên thích nghi với một bộ lọc. . - 6 -

1.3. Thời điểm Markov và thời điểm dừng:. - 6 -

1.4. Kỳ vọng có điều kiện lấy đối với một σ − trường . - 7 -

1.5. Martingale. - 7 -

1.6. Quá trình Wiener hay chuyển động Browwn: . - 8 -

1.7. Tích phân Ito . - 8 -

1.7.1. Vi phân Itô . - 9 -

1.7.2. Công thức Itô . - 9 -

CHƯƠNG II: LÃI SUẤT VÀ MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU . - 11 -

2.1. Một số khái niệm trong tài chính. - 11 -

2.2. Đường cong hoa lợi và lãi suất. - 13 -

2.2.1. Đường cong hoa lợi (Yeid Curve) . - 13 -

2.2.2. Lãi suất định trước (Forward Rates) . - 14 -

2.2.3. Tính lãi suất định trước f t (0; ) . - 15 -

2.4. Các mô hình định giá trái phiếu . - 16 -

2.3.1. Định giá trái phiếu và các độ đo martingale. - 16 -

2.3.2. Độ đo martingale trung hòa rủi ro. . - 16 -

2.3.3. Chuyển đổi trái phiếu (Bond Swap) . - 18 -

2.4. Định giá và bảo hộ một hợp đồng chuyển đổi . - 21 -

2.5. Mô hình định giá trái phiếu . - 25 -

2.5.1. Quá trình định giá Quyền Chọn . - 25 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY