Luận văn Marketing du lịch có trách nhiệm trong kinh doanh tại các khách sạn do tập đoàn IHG quản lý ở Hà Nội

PHẦN MỞ ĐẦU.9

1. Lý do chọn đề tài .9

2. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ .10

3. Đối tượng & phạm vi nghiên cứu.10

4. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.11

5. Phương pháp nghiên cứu .12

6. Những đóng góp của đề tài.13

7. Bố cục đề tài .14

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ

MARKETING DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG KINH DOANH .14

1.1. Một số khái niệm liên quan .14

1.1.1. Marketing.14

1.1.2. Marketing trách nhiệm xã hội .15

1.1.3. Green Marketing .18

1.1.4. Marketing du lịch .20

1.1.5. Marketing du lịch có trách nhiệm .21

1.2. Marketing du lịch có trách nhiệm trong kinh doanh .23

1.2.1. Lợi ích của việc thực hành marketing du lịch có trách nhiệm .23

1.2.2. Những nguyên tắc cơ bản của marketing du lịch có trách nhiệm.26

1.2.3. Nội dung của marketing du lịch có trách nhiệm .26

1.3. Kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động marketing có trách nhiệm .

1.3.1. Marketing có trách nhiệm của công ty Coca-cola

1.3.2. Marketing có trách nhiệm của hãng Mc Donald

1.3.3. Marketing du lịch có trách nhiệm của công ty Canadian Mountain

Holidays.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY