Luận văn Ma trận, định thức và môđun trên vành giao hoán có đơn vị có ước của không

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 3

MỤC LỤC. 4

MỞ ĐẦU . 7

CHƯƠNG 1: Kiến thức chuẩn bị. 8

1.1.Các kiến thức cơ bản về vành . 8

1.1.1.Vành giao hoán có đơn vị: . 8

1.1.2.Ideal của vành giao hoán R: . 8

1.1.3.Ideal sinh bởi tập X. 8

1.2.Ước của 0 và miền nguyên . 8

1.2.1.Ước của rong vành giao hoán có đơn vị: . 8

1.2.2.Miền nguyên:. 8

Trong miền nguyên có luật giản ước cho các phần tử khác 0. Thật vậy: . 9

1.3.Linh tử hóa:. 9

1.4.Module:. 9

1.4.1.Module: . 9

1.4.2.Module con. 9

1.4.3.Ví dụ :. 10

1.5.Module tự do. 10

1.5.1.Định nghĩa:. 10

1.5.2.Ví dụ:. 10

1.5.3.Một vài định lí: . 10

CHƯƠNG 2: MA TRẬN TRÊN VÀNH GIAO HOÁN CÓ ĐƠN VỊ, CÓ ƯỚC CỦA

KHÔNG.12

2.1. KHÁI NIỆM VỀ MA TRẬN. 12

2.1.1. Định nghĩa MA TRẬN: . 122.1.2. Một số ma trận dạng đặc biệt : . 12

2.1.3. Các phép toán trên ma trận. 13

2.1.4. Một số tính chất khác của các phép toán trên ma trận:. 14

2.1.5. Các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận. 14

2.1.6.Ma trận bậc thang . 15

2.2. ĐỊNH THỨC . 16

2.2.1. Định nghĩa 2.2.1: . 16

2.2.2. Các tính chất cơ bản của định thức:. 17

2.2.3. Ma trận con và định thức con:. 17

2.2.4. Một số định lý khai triển định thức:. 18

2.2.5. Ma trận khả nghịch . 19

2.3. ĐỊNH NGHĨA HẠNG CỦA MA TRẬN. 21

Định nghĩa 2.3.1 (Định nghĩa 1): . 21

Định nghĩa 2.3.2:. 22

Hệ quả 2.3.2: . 23

Định nghĩa 2.3.3. (Định nghĩa 2):. 24

Tính chất 2.3.3:. 24

2.4. Hệ phương trình tuyến tính. 29

Định lí 2.4.1: . 29

Hệ quả 2.4.1: . 31

Định lí 2.4.2: . 32

Định lí 2.4.3: . 33

Ví dụ 2.4.3:. 33

Định lí 2.4.4: . 34

Hệ quả 2.4.4: . 36

CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG TRONG LÍ THUYẾT MODULE.37

3.1. HẠNG CỦA HỆ HỮU HẠN PHẦN TỬ TRÊN MODULE TỰ DO. 37Định nghĩa 3.1.1:. 37

Định lí 3.1.1: . 37

Định lí 3.1.2: . 37

Ví dụ 3.1.2:. 38

Bổ đề 3.1.2:. 38

Định lý 3.1.3.. 39

Hệ quả 3.1.3: . 39

Hệ quả 3.1.3: . 41

3.2. HẠNG CỦA MODULE TỰ DO . 41

Định lí 3.2.1: . 41

Định nghĩa 3.2.1 (Hạng của module tự do). 42

Định lí 3.2.2.. 43

Ví dụ 3.3.2:. 45

KẾT LUẬN .46

TÀI LIỆU THAM KHẢO .47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY