Luận văn Lý thuyết về các lũy đẳng trong các vành không giao hoán

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC . 2

BẢNG KÝ HIỆU . 3

LỜI NÓI ĐẦU. 4

CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC CƠ SỞ. 5

1.1. Các định nghĩa, tính chất của vành.5

1.2. Các định nghĩa, tính chất của môđun .7

1.3. Radical của vành .10

CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VỀ CÁC LŨY ĐẲNG TRONG CÁC VÀNH

KHÔNG GIAO HOÁN. 15

2.1. Lũy đẳng .15

2.2. Lũy đẳng tâm.18

2.3. Lũy đẳng trực giao, lũy đẳng đầy đủ .19

2.4. Lũy đẳng nguyên thủy .19

2.5. Lũy đẳng địa phương.20

2.6. Lũy đẳng bất khả quy.23

2.7. Lũy đẳng đẳng cấu.25

2.8. Sự nâng lên của một lũy đẳng của vành thương tới một lũy đẳng của vành R .27

2.9. Lũy đẳng tâm và sự phân tích khối.34

KẾT LUẬN . 42

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY