Luận văn Luận văn Giải pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn quận Liên chiểu – thành phố Đà Nẵng

Lời cam đoan .i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các chữ viết tắt.iv

Danh mục các bảng .v

Danh mục các biểu đồ.vi

Mục lục.vii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1.Lý do chọn đề tài .1

2.Mục tiêu nghiên cứu.2

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4.Phương pháp nghiên cứu .2

5.Kết cấu đề tài .3

CHƯƠNG 1.LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP.4

1.1 Lý luận chung về đầu tư.4

1.1.1. Khái niệm đầu tư.4

1.1.2 Vai trò của đầu tư.5

1.2 Lý luận chung về khu công nghiệp .8

1.2.1 Khái niệm khu công nghiệp.8

1.2.2 Khái niệm đầu tư khu công nghiệp .9

1.2.3 Sự hình thành và phát triển khu công nghiệp.9

1.2.4. Mục tiêu và đặc điểm của khu công nghiệp .11

1.2.5. Vai trò và sự cần thiết của các KCN đối với phát triển kinh tế.16

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào KCN .19

1.3.1 Sự cần thiết đẩy mạnh thu hút đầu tư vào KCN.19

1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư vào KCN.21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY