Luận văn Linh Sơn và quan niệm về tiểu thuyết của cao hành kiện

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cám ơn

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU .1

1. Lí do chọn đề tài .1

2. Lịch sử vấn đề.2

3. Phương pháp nghiên cứu .6

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .7

5. Đóng góp của luận văn .7

6. Cấu trúc luận văn .7

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG .9

1.1. Linh Sơn và Tác giả Cao Hành Kiện .9

1.1.1. Tác giả Cao Hành Kiện .9

1.1.2. Tiểu thuyết Linh Sơn .10

1.2. Quan niệm văn chương của Cao Hành Kiện .13

Chương 2: NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG CỐT TRUYỆN TRONG LINH SƠN.23

2.1. Quan niệm về nghệ thuật xây dựng cốt truyện trong Linh Sơn của Cao

Hành Kiện .23

2.2. Cách xây dựng cốt truyện trong Linh Sơn.25

2.2.1. Cốt truyện mờ hóa.25

2.2.2. Cốt truyện kết cấu kép và cốt truyện lồng khung xâu chuỗi.30

2.2.3. Cốt truyện siêu tiểu thuyết.36

Chương 3: NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT TRONG LINH SƠN.39

3.1. Quan niệm về cách xây dựng nhân vật trong Linh Sơn.39

3.2. Xây dựng nhân vật phân mảnh trong Linh Sơn .45

3.2.1. Đại từ “tôi”- cái tôi trong cuộc hành trình vật lý .45

3.2.2. Đại từ “anh”- cái tôi trong cuộc hành trình tâm linh .52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY