Luận văn Liên văn bản trong các phim hậu hiện đại của wes anderson

MỞ ĐẦU .5

Chương 1: LIÊN VĂN BẢN TRONG VĂN HỌC VÀ ĐIỆN ẢNH HẬU HIỆN

ĐẠI .11

1.1. Tổng quan về điện ảnh hậu hiện đại 12

1.2. Từ liên văn bản trong văn học hậu hiện đại tới liên văn bản trong điện ảnh hậu hiện đại

1.2.1. Khái niệm liên văn bản trong l{ thuyết văn học hậu hiện đại

1.2.2. Liên văn bản trong điện ảnh hậu hiện đại.

1.3. Siêu truyện và siêu hư cấutrong điện ảnh hậu hiện đại

1.3.1. Siêu truyện và siêu hư cấu.

1.3.2. Bóp méo thời gian và thuyết trò chơi.

1.4. “Ngụy tạo” và “ngoại biên” trong văn học và điện ảnh hậu hiện đại

1.4.1. Khái niệm ngụy tạo .

1.4.2. Khái niệm ngoại biên .

1.5. Phim của Wes Anderson và điện ảnh hậu hiện đại Âu-Mỹ

1.5.1. Wes Anderson và phim tác giả trong điện ảnh Mỹ

1.5.2. Wes Anderson và trào lưu Làn sóng mới trong điện ảnh Pháp - ảnh hưởng từ

Jean – Luc Godard.

TIỂU KẾT

Chương 2: CÁC HÌNH THỨC LIÊN VĂN BẢN TRONG PHIM CỦA WES

ANDERSON .

2.1. Chuyển thể điện ảnh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY