Luận văn Lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương: Không gian tương tác cộng đồng

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG . 8

1. TỔNG QUAN VỀ VÙNG ĐẤT LONG ĐỘNG - NAM TÂN . 8

1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên . 8

1.2. Quá trình hình thành. 9

1.3. Đời sống kinh tế . 12

1.4. Tổ chức hành chính. 16

1.5. Đời sống văn hóa - xã hội . 18

1.6. Lịch sử danh nhân Mạc Đĩnh Chi . 22

TIỂU KẾT. 26

Chƣơng 2: KHÔNG GIAN LỄ HỘI ĐỀN THỜ MẠC ĐĨNH CHI . 28

2.1. Khảo tả di tích đền thờ Mạc Đĩnh Chi . 28

2.2. Lễ hội: Không gian của cộng đồng . 38

TIỂU KẾT. 52

Chƣơng 3: LỄ HỘI ĐỀN MẠC ĐĨNH CHI TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG

ĐỒNG. 54

3.1. Không gian tương tác cộng đồng trong Lễ hội . 54

3.2. Lễ hội trong đời sống cộng đồng . 58

3.3. Một số vấn đề đặt ra trong lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi . 68

TIỂU KẾT. 73

KẾT LUẬN . 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 78

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY