Luận văn Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm xăng 92 và xăng 95 của công ty xăng dầu An Giang

MỤCLỤCMỤCLỤC. TrangDANHMỤCBIỂUĐỒ, HÌNHVẼ, BẢNG, PHỤLỤCDANHMỤCCHỮVIẾTTẮTChương 1:MỞDẦU. 11.1 Lý do chọn đềtài. 11.2 Mụctiêu nghiên cứu. 11.3 Phạmvinghiên cứu. 21.4 Phương pháp nghiên cứu. 2Chương 2:Cơsởlý thuyếtcủa việclậpkếhoạchmarketing. 32.1 Cácđịnhnghĩa cơbản.32.1.1 Định nghĩaMarketing. 32.1.2 Định nghĩavềquản trịMarketing. 32.1.3 Cácquan niệmvềMarketing.32.1.4 Định nghĩavềkếhoạch Marketing. 42.2 Nộidung của kếhoạchmarketing. 42.2.1 Tómlượcnộidung củakếhoạch. 42.2.2 Tôn chỉhoạtđộng củaCông Ty Xăng Dầu An Giang. 42.2.3 Phân tích môitrường bên ngoài. 42.2.3.1 Tình hình thịtrường (ngành hàng)màCông Ty đang kinh doanh.52.2.3.2 Tình hình đốithủ cạnh tranh. 52.2.3.3 Năng lụccung cấp sản phẩmcủaCông Ty Xăng Dầu An Giang . 52.2.3.4 Khách hàng. 52.2.3.5 Tình hình thịtrường chung. 52.2.4 Phân tích môitrường nộibộ. 52.2.4.1 Tình hình sản phẩm. 62.2.4.2 Kếtquảkinh doanh củaCông Ty Xăng Dầu An Giang . 62.2.4.3 Hệthống phân phốivàtiêu thụ sản phẩmcủaCông Ty.62.2.4.4 Phân tích những vấn đềchiến lượccủaCông Ty. 62.2.4.5 Những yếu tố nộibộ ảnh hưởng đến lợithếcạnh tranh củaCông Ty.62.2.4.6 Mốiquan hệvớicáctổ chứcbên ngoài. 62.2.5 Phân tích SWOT. 72.2.6 Mụctiêu marketing. 92.2.7 Chiến lượcmarketing. 92.2.7.1 Chiến lượccạnh tranh.92.2.7.2 Định vị. 102.2.7.3 Chiến lượcmarketing hỗn hợp. 102.2.8 Tổ chứcvàthựchiện. 102.2.8.1 Chương trình hành động. 102.2.8.2 Ngân sách. 102.2.8.3 Tổ chứcthựchiện. 102.2.9 Đánh giákếtquảhoạtđộng. 11Chương 3:Tổng quanvềCông Ty Xăng DầuAnGiang. 123.1 Giớithiệu vềsựhình thành vàpháttriển củaCông Ty Xăng Dầu An Giang . 123.1.1 Quy mô hoạtđộng củaCông Ty Xăng Dầu An Giang .123.1.2 Chứcnăng vànhiệmvụ củaCông Ty Xăng Dầu An Giang. 123.1.2.1 Chứcnăng. 123.1.2.2 Nhiệmvụ. 133.1.3 Danh mụccácsản phẩmmàCông Ty Xăng Dầu An Giang đang kinh doanh. 133.1.4 Cơcấu tổ chứccủaCông Ty Xăng Dầu An Giang . 143.1.4.1 Chứcnăng củacácphóng ban trong Công Ty. 143.1.4.2 Cơcấu nhân sựcủaCông Ty Xăng Dầu An Giang .153.2 Tình hình hoạtđộng củaCông Ty Xăng Dầu An Giang . 153.3 Hiện trạng vềmarketing củaCông Ty Xăng Dầu An Giang . 17Chương 4:Nộidung của kếhoạchmarketing. 204.1 Tómlượcnộidung củakếhoạch marketing. 204.2 Tôn chỉhoạtđộng củaCông Ty Xăng Dầu An Giang. 204.3 Phân tích môitrường bên ngoàicủaCông Ty Xăng Dầu An Giang . 204.3.1 Thịtrường ngành hàng màCông Ty đang kinh doanh.204.3.2 Tình hình cạnh tranh.234.3.3 Năng lựccung cấp sản phẩmcủaCông Ty. 254.3.4 Khách hàng củaCông Ty Xăng Dầu An Giang. 254.3.5 Tình hình thịtrường chung. 274.3.5.1 Nhân khẩu.274.3.5.2 Kinh tế. 274.3.5.3 Công nghệ.284.3.5.4 Văn hoáxãhội. 284.3.5.5 Chính trị-pháp luật.294.4 Phân tích tình hình bên trong củaCông Ty Xăng Dầu An Giang. 294.4.1 Tình hình sản phẩm. 294.4.1.1 CácthờiđiểmCông Ty Xăng Dầu An Giang đưarasản phẩmmới. 294.4.1.2 Mứctiêu thụ, giácảvàlợinhuận ròng củasản phẩm. 304.4.2 Kếtquảhoạtđộng kinh doanh củaCông Ty Xăng Dầu An Giang. 324.4.3 Tình hình phân phốisản phẩmxăng 92 và95 củaCông Ty. 324.4.4 Phân tích những vấn đềchiến lượccủaCông Ty Xăng Dầu An Giang . 344.4.5 Những yếu tố nộibộ ảnh hưởng đến lợithếcạnh tranh củaCông Ty.364.4.5.1 Bộ phận marketing . 364.4.5.2 Mứcđộ hiệu quảcủahoạtđộng marketing . 364.4.5.3 Mộtvàitỉsố vềtàichính củaCông Ty. 364.4.6 Mốiquan hệcủaCông Ty vớicáctổ chứcbên ngoài. 374.5. Phân tích SWOT. 374.5.1 Phân tích cácchiến lược. 394.5.2 Lựachọn chiến lược. 403.6 Cácmụctiêu marketing. 413.7 Chiến lượcmarketing. 413.7.1 Chiến lượccạnh tranh.413.7.2 Định vị. 423.7.3 Chiến lượcmarketing hỗn hợp. 424.8. Tổ chứcthựchiện. 444.8.1 Kếhoạch hoạtđộng. 444.8.2 Ngân sách marketing. 454.8.3 Giảipháp thựchiện. 454.9 Đánh giákếtquảcủakếhoạch marketing. 47Chương 5:KẾTLUẬNVÀKIẾNNGHỊ. 485.1 Kếtluận. 485.2 Kiến nghị. 49PHỤLỤCDANHMỤCCÁCTÀILIỆUTHAMKHẢO

MỤCLỤC

MỤCLỤC. Trang

DANHMỤCBIỂUĐỒ, HÌNHVẼ, BẢNG, PHỤLỤC

DANHMỤCCHỮVIẾTTẮT

Chương 1:MỞDẦU. 1

1.1 Lý do chọn đềtài. 1

1.2 Mụctiêu nghiên cứu. 1

1.3 Phạmvinghiên cứu. 2

1.4 Phương pháp nghiên cứu. 2

Chương 2:Cơsởlý thuyếtcủa việclậpkếhoạchmarketing. 3

2.1 Cácđịnhnghĩa cơbản.3

2.1.1 Định nghĩaMarketing. 3

2.1.2 Định nghĩavềquản trịMarketing. 3

2.1.3 Cácquan niệmvềMarketing.3

2.1.4 Định nghĩavềkếhoạch Marketing. 4

2.2 Nộidung của kếhoạchmarketing. 4

2.2.1 Tómlượcnộidung củakếhoạch. 4

2.2.2 Tôn chỉhoạtđộng củaCông Ty Xăng Dầu An Giang. 4

2.2.3 Phân tích môitrường bên ngoài. 4

2.2.3.1 Tình hình thịtrường (ngành hàng)màCông Ty đang kinh doanh.5

2.2.3.2 Tình hình đốithủ cạnh tranh. 5

2.2.3.3 Năng lụccung cấp sản phẩmcủaCông Ty Xăng Dầu An Giang . 5

2.2.3.4 Khách hàng. 5

2.2.3.5 Tình hình thịtrường chung. 5

2.2.4 Phân tích môitrường nộibộ. 5

2.2.4.1 Tình hình sản phẩm. 6

2.2.4.2 Kếtquảkinh doanh củaCông Ty Xăng Dầu An Giang . 6

2.2.4.3 Hệthống phân phốivàtiêu thụ sản phẩmcủaCông Ty.6

2.2.4.4 Phân tích những vấn đềchiến lượccủaCông Ty. 6

2.2.4.5 Những yếu tố nộibộ ảnh hưởng đến lợithếcạnh tranh củaCông Ty.6

2.2.4.6 Mốiquan hệvớicáctổ chứcbên ngoài. 6

2.2.5 Phân tích SWOT. 7

2.2.6 Mụctiêu marketing. 9

2.2.7 Chiến lượcmarketing. 9

2.2.7.1 Chiến lượccạnh tranh.9

2.2.7.2 Định vị. 10

2.2.7.3 Chiến lượcmarketing hỗn hợp. 10

2.2.8 Tổ chứcvàthựchiện. 10

2.2.8.1 Chương trình hành động. 10

2.2.8.2 Ngân sách. 10

2.2.8.3 Tổ chứcthựchiện. 10

2.2.9 Đánh giákếtquảhoạtđộng. 11

Chương 3:Tổng quanvềCông Ty Xăng DầuAnGiang. 12

3.1 Giớithiệu vềsựhình thành vàpháttriển củaCông Ty Xăng Dầu An Giang . 12

3.1.1 Quy mô hoạtđộng củaCông Ty Xăng Dầu An Giang .12

3.1.2 Chứcnăng vànhiệmvụ củaCông Ty Xăng Dầu An Giang. 12

3.1.2.1 Chứcnăng. 12

3.1.2.2 Nhiệmvụ. 13

3.1.3 Danh mụccácsản phẩmmàCông Ty Xăng Dầu An Giang đang kinh doanh. 13

3.1.4 Cơcấu tổ chứccủaCông Ty Xăng Dầu An Giang . 14

3.1.4.1 Chứcnăng củacácphóng ban trong Công Ty. 14

3.1.4.2 Cơcấu nhân sựcủaCông Ty Xăng Dầu An Giang .15

3.2 Tình hình hoạtđộng củaCông Ty Xăng Dầu An Giang . 15

3.3 Hiện trạng vềmarketing củaCông Ty Xăng Dầu An Giang . 17

Chương 4:Nộidung của kếhoạchmarketing. 20

4.1 Tómlượcnộidung củakếhoạch marketing. 20

4.2 Tôn chỉhoạtđộng củaCông Ty Xăng Dầu An Giang. 20

4.3 Phân tích môitrường bên ngoàicủaCông Ty Xăng Dầu An Giang . 20

4.3.1 Thịtrường ngành hàng màCông Ty đang kinh doanh.20

4.3.2 Tình hình cạnh tranh.23

4.3.3 Năng lựccung cấp sản phẩmcủaCông Ty. 25

4.3.4 Khách hàng củaCông Ty Xăng Dầu An Giang. 25

4.3.5 Tình hình thịtrường chung. 27

4.3.5.1 Nhân khẩu.27

4.3.5.2 Kinh tế. 27

4.3.5.3 Công nghệ.28

4.3.5.4 Văn hoáxãhội. 28

4.3.5.5 Chính trị-pháp luật.29

4.4 Phân tích tình hình bên trong củaCông Ty Xăng Dầu An Giang. 29

4.4.1 Tình hình sản phẩm. 29

4.4.1.1 CácthờiđiểmCông Ty Xăng Dầu An Giang đưarasản phẩmmới. 29

4.4.1.2 Mứctiêu thụ, giácảvàlợinhuận ròng củasản phẩm. 30

4.4.2 Kếtquảhoạtđộng kinh doanh củaCông Ty Xăng Dầu An Giang. 32

4.4.3 Tình hình phân phốisản phẩmxăng 92 và95 củaCông Ty. 32

4.4.4 Phân tích những vấn đềchiến lượccủaCông Ty Xăng Dầu An Giang . 34

4.4.5 Những yếu tố nộibộ ảnh hưởng đến lợithếcạnh tranh củaCông Ty.36

4.4.5.1 Bộ phận marketing . 36

4.4.5.2 Mứcđộ hiệu quảcủahoạtđộng marketing . 36

4.4.5.3 Mộtvàitỉsố vềtàichính củaCông Ty. 36

4.4.6 Mốiquan hệcủaCông Ty vớicáctổ chứcbên ngoài. 37

4.5. Phân tích SWOT. 37

4.5.1 Phân tích cácchiến lược. 39

4.5.2 Lựachọn chiến lược. 40

3.6 Cácmụctiêu marketing. 41

3.7 Chiến lượcmarketing. 41

3.7.1 Chiến lượccạnh tranh.41

3.7.2 Định vị. 42

3.7.3 Chiến lượcmarketing hỗn hợp. 42

4.8. Tổ chứcthựchiện. 44

4.8.1 Kếhoạch hoạtđộng. 44

4.8.2 Ngân sách marketing. 45

4.8.3 Giảipháp thựchiện. 45

4.9 Đánh giákếtquảcủakếhoạch marketing. 47

Chương 5:KẾTLUẬNVÀKIẾNNGHỊ. 48

5.1 Kếtluận. 48

5.2 Kiến nghị. 49

PHỤLỤC

DANHMỤCCÁCTÀILIỆUTHAMKHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY