Luận văn Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính do công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2I. KHÁI QUÁT LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 21.Lập kế hoạch kiểm toán trong qui trình kiểm toán Báo cáo tài chính 21.1.Khái niệm kiểm toán Báo cáo tài chính 21.2. Quy trình tổ chức công tác kiểm toán Báo cáo tài chính 32. Vai trò của lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính 6II. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 71. Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán 71.1.Đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán 81.2.Nhận diện lý do kiểm toán của công ty khách hàng 111.3. Lựa chọn đội ngũ nhân viên thực hiện kiểm toán 121.4. Lập hợp đồng kiểm toán 122. Lập kế hoạch chiến lược 143.Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát 153.1. Thu thập thông tin cơ sở 153.2. Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng 173.3.Thực hiện các thủ tục phân tích 193.4. Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro 203.5.Nghiên cứu Hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng và đánh giá rủi ro kiểm soát 264.Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết 304.1.Chương trình kiểm toán 304.2.Qui trình thiết kế chương trình kiểm toán 30PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE) THỰC HIỆN 37I. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY VAE 371. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 372. Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty VAE 38Dịch vụ kiểm toán dự án 393. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam 403.Kiểm soát chất lượng dịch vụ của công ty VAE 41II. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHUNG TẠI CÔNG TY VAE 42III. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY VAE THỰC HIỆN 451.Các công việc thực hiện trước kiểm toán 461.1.Đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán 481.2.Lựa chọn đội ngũ kiểm toán viên 481.3.Ký kết hợp đồng kiểm toán 492.1.Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng 512.3. Phân tích sơ bộ báo cáo tài chính. 582.4. Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro. 603.Thiết kế các chương trình kiểm toán 664.Tổng hợp và phổ biến kế hoạch kiểm toán 69PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GÍA VIỆT NAM 70I.MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY VAE 701.Ưu điểm 702. Một số tồn tại cần khắc phục trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tại công ty VAE 75II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY VAE 76KẾT LUẬN 79DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2

I. KHÁI QUÁT LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2

1.Lập kế hoạch kiểm toán trong qui trình kiểm toán Báo cáo tài chính 2

1.1.Khái niệm kiểm toán Báo cáo tài chính 2

1.2. Quy trình tổ chức công tác kiểm toán Báo cáo tài chính 3

2. Vai trò của lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính 6

II. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 7

1. Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán 7

1.1.Đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán 8

1.2.Nhận diện lý do kiểm toán của công ty khách hàng 11

1.3. Lựa chọn đội ngũ nhân viên thực hiện kiểm toán 12

1.4. Lập hợp đồng kiểm toán 12

2. Lập kế hoạch chiến lược 14

3.Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát 15

3.1. Thu thập thông tin cơ sở 15

3.2. Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng 17

3.3.Thực hiện các thủ tục phân tích 19

3.4. Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro 20

3.5.Nghiên cứu Hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng và đánh giá rủi ro kiểm soát 26

4.Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết 30

4.1.Chương trình kiểm toán 30

4.2.Qui trình thiết kế chương trình kiểm toán 30

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE) THỰC HIỆN 37

I. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY VAE 37

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 37

2. Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty VAE 38

Dịch vụ kiểm toán dự án 39

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam 40

3.Kiểm soát chất lượng dịch vụ của công ty VAE 41

II. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHUNG TẠI CÔNG TY VAE 42

III. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY VAE THỰC HIỆN 45

1.Các công việc thực hiện trước kiểm toán 46

1.1.Đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán 48

1.2.Lựa chọn đội ngũ kiểm toán viên 48

1.3.Ký kết hợp đồng kiểm toán 49

2.1.Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng 51

2.3. Phân tích sơ bộ báo cáo tài chính. 58

2.4. Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro. 60

3.Thiết kế các chương trình kiểm toán 66

4.Tổng hợp và phổ biến kế hoạch kiểm toán 69

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GÍA VIỆT NAM 70

I.MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY VAE 70

1.Ưu điểm 70

2. Một số tồn tại cần khắc phục trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tại công ty VAE 75

II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY VAE 76

KẾT LUẬN 79

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY