Luận văn Lao động và việc làm ở huyện nhà Bè (thành phố Hồ Chí Minh) trong thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cám ơn

Mục lục

Danh mục chữ viết tắt

Danh mục bảng số liệu

Danh mục biểu đồ

Danh mục bản đồ

MỞ ĐẦU .1

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ LAO ĐỘNG VÀ

VIỆC LÀM .9

1.1. Lao động .9

1.1.1. Quan niệm về lao động .9

1.1.2. Kết cấu lao động .10

1.2. Việc làm .13

1.2.1. Một số khái niệm về việc làm .13

1.2.2. Quan niệm về việc làm, thất nghiệp .14

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lao động và việc làm .17

1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến lao động .17

1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc làm .23

1.4. Một số vấn đề về công nghiệp hóa – hiện đại hóa .25

1.4.1. Quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa - hiện đại hóa .25

1.4.2. Đặc điểm của công nghiệp hóa - hiện đại hóa .26

1.4.3. Ảnh hưởng của công nghiệp hóa - hiện đại hóa đến vấn đề lao động và việc

làm .27

1.5. Thực trạng lao động và việc làm của Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh

trong thời kì công nghiệp hóa –hiện đại hóa .29

1.5.1. Thực trạng về lao động và việc làm của Việt Nam .29

1.5.2. Thực trạng lao động và việc làm của Thành phố Hồ Chí Minh .34

2.1. Khái quát huyện Nhà Bè .41

2.2. Các nhân tố ảnh hường đến lao động và việc làm ở huyện Nhà Bè .42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY