Luận văn Lý thuyết độ từ hóa của các hệ spin giả hai chiều

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 HÀM GREEN NHIỆT ĐỘ HAI THỜI ĐIỂM 5

1.1 HÀM TƯƠNG QUAN THỜI GIAN VÀ HÀM GREEN 5

1.1.1 Hàm tương quan thời gian 5

1.1.2 Hàm Green 7

1.2 BIỂU DIỄN FOURIER CHO HÀM GREEN 9

1.3 BIỂU DIỄN PHỔ CHO HÀM GREEN 11

1.3.1 Biểu diễn phổ cho hàm tương quan 11

1.3.2 Biểu diễn phổ cho hàm Green 13

1.4 HAMILTONIAN SẮT TỪ VÀ CÁC TOÁN TỬ SPIN 17

1.5 SÓNG SPIN: GẦN ĐÚNG PHA NGẪU NHIÊN (RANDOM– PHASE – APPROXIMATION) 20

CHƯƠNG 2 28

ĐỘ TỪ HÓA VÀ PHỔ SÓNG SPIN TRONG MÀNG MỎNG TỪ TRONG GẦN ĐÚNG BOGOLYUBOV - TIABLIKOV 28

2.1 CHUỖI HÀM GREEN SPIN CHO MÀNG MỎNG TỪ 28

2.2 PHƯƠNG TRÌNH CHO ĐỘ TỪ HÓA VÀ PHỔ SÓNG SPIN 32

CHƯƠNG 3 35

ĐỘ TỪ HÓA VÀ PHỔ SÓNG SPIN TRONG MÀNG MỎNG ĐƠN LỚP VÀ HAI LỚP SPIN NGUYÊN TỬ 35

3.1 MÀNG MỎNG ĐƠN LỚP SPIN NGUYÊN TỬ CÓ TRAO ĐỔI DỊ HƯỚNG 35

3.2 ĐỘ TỪ HÓA VÀ PHỔ SÓNG SPIN TRONG MÀNG MỎNG TỪ HAI LỚP 41

3.2.1 Hệ phương trình cho hàm Green phụ thuộc chỉ số lớp spin 41

3.2.2 Trường hợp trao đổi dị hướng cả trong các lớp và giữa hai lớp spin 47

KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

PHỤ LỤC 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY