Luận văn Kỹ thuật viết lại người xa lạ của A.camus trong phía sau vụ án người xa lạ của K.daoud

2

MỞ ĐẦU.3

1. Lí do chọn đề tài. 3

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 5

3. Mục đích, đối tượng, phạm vi. 11

4. Phương pháp nghiên cứu. 12

5. Cấu trúc luận văn . 15

CHƠNG 1. LIÊN VĂN BẢN TRONG PHÍA SAU VỤ ÁN NGƯỜI XA LẠ16

1.1. Trích dẫn, giễu nhại những motif và câu văn của Camus trong Phía sau vụ án Người xa lạ18

1.2. Nhại lại hệ thống nhân vật của Camus trong Phía sau vụ án Người xa lạ

1.3. Liên văn bản với những tác phẩm khác .

TIỂU KẾT .

CHƠNG 2. NGỜI KỂ CHUYỆN TRONG PHÍA SAU VỤ ÁN NGƯỜI XA LẠ

.

2.1 Người kể chuyện đối thoại và độc thoại.

2.2 Sự nhập nhằng giữa người kể chuyện – tác giả trong Phía sau vụ án Người xa lạError! Bookmark

not defined.

2.3. Người kể chuyện không đáng tin cậy.

TIỂU KẾT .

CHƠNG 3. GIẢI TRUNG TÂM DIỄN NGÔN CỦA A.CAMUS TRONG PHÍA

SAU VỤ ÁN NGƯỜI XA LẠ .

3.1. Diễn ngôn bá quyền trong Người xa lạ của A.Camus .

3.2. Giải trung tâm diễn ngôn tư tưởng của A.Camus.

3.3. Giải trung tâm diễn ngôn thực dân của A. Camus .

TIỂU KẾT .

KẾT LUẬN .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY