Luận văn Kỹ năng thích ứng với môi trường học tập của sinh viên năm thứ nhất trường đại học an ninh nhân dân

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU .9

Chương 1.15

1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề.15

1.1.1 Tài liệu nước ngoài có liên quan đến vấn đề nghiên cứu .15

1.1.2 Tài liệu trong nước có liên quan đến vấn đề nghiên cứu .17

1.2 Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu.19

1.2.1 Kỹ năng .19

1.2.2 Thích ứng .19

1.2.3 Kỹ năng thích ứng.21

1.2.4 Môi trường học tập của sinh viên đại học.21

1.2.4.1 Sinh viên đại học.21

1.2.4.2 Học tập.24

1.2.4.3 Môi trường học tập của sinh viên đại học .26

1.3 Lý luận về kỹ năng thích ứng với môi trường học tập của sinh viên năm

thứ nhất trường ĐHANND.27

1.3.1 Sinh viên an ninh.27

1.3.2 Đặc điểm môi trường học tập của sinh viên An ninh .29

1.3.3 Kỹ năng thích ứng với môi trường học tập của sinh viên An ninh .33

1.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng thích ứng với môi trường học tập

của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học An ninh nhân .38

Chương 2.41

2.1 Thể thức và phương pháp nghiên cứu .41

2.1.1 Mục đích nghiên cứu.41

2.1.2 Dụng cụ nghiên cứu.41

2.1.3 Mẫu nghiên cứu.44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY