Luận văn Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của giáo viên trong hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 5

MỞ ĐẦU. 6

1. Lý do chọn đề tài .6

2. Mục đích nghiên cứu.7

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .7

4. Giả thuyết nghiên cứu.8

5. Nhiệm vụ nghiên cứu .8

6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu.8

7. Phương pháp nghiên cứu .8

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG

SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ MẪU

GIÁO 4 – 5 TUỔI . 10

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề kỹ năng.10

1.1.1. Những nghiên cứu về kỹ năng trên thế giới.10

1.1.2. Những nghiên cứu về kỹ năng ở Việt Nam.11

1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài .14

1.2.1. Kỹ năng .14

1.2.2. Tình huống sư phạm.18

1.2.3. Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm .25

1.3. Lý luận về kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của giáo viên trong hoạt

động giáo dục trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi.28

1.3.1. Hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi .28

1.3.2. Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi.30

1.3.3. Lao động sư phạm của người giáo viên mầm non .36

1.3.4. Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của giáo viên mầm non.40

1.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của giáo viênmầm non .44

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ

PHẠM CỦA GIÁO VIÊN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ MẪU

GIÁO 4 – 5 TUỔI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TẠI THÀNH PHỐ HỒ

CHÍ MINH . 464

2.1. Tổ chức nghiên cứu.46

2.1.1. Mục đích nghiên cứu.46

2.1.2. Mẫu nghiên cứu.46

2.1.3. Nhiệm vụ nghiên cứu .46

2.1.4. Phương pháp nghiên cứu.47

2.2. Tiêu chí đánh giá.50

2.3. Kết quả nghiên cứu.51

2.3.1. Nhận thức của giáo viên mầm non về vai trò của kỹ năng giải quyết tình huống sưphạm. .51

2.3.2. Đánh giá thực trạng kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của giáo viên mầm

non trong hoạt động giáo dục trẻ.54

2.3.3. So sánh thực trạng KNGQTHSP của giáo viên trong HĐGD trẻ mẫu giáo 4 - 5

tuổi ở một số trường mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về các phươngdiện .66

2.3.4. Những khó khăn GVMN gặp phải trong quá trình giải quyết THSP .73

2.3.5. Nguyên nhân của thực trạng KNGQTHSP của GVMN trong hoạt động giáo dục

trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh.75

2.4. Đề xuất một số biện pháp nâng cao kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của

giáo viên mầm non trong hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi ở một số trường

mầm non tại Tp. Hồ Chí Minh .79

2.4.1. Cơ sở của việc đề xuất biện pháp.79

2.4.2. Một số biện pháp cụ thể .80

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 87

1. Kết luận.87

2. Kiến nghị.88

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 90

PHỤ LỤC . 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY