Luận văn Kỹ năng cảm nhận và thể hiện cảm xúc của trẻ 5 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

MỤC LỤC . 2

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TĂT . 4

MỞ ĐẦU. 5

1. Lý do chọn đề tài.5

2. Mục đích nghiên cứu .6

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .6

4. Giả thuyết nghiên cứu .6

5. Nhiệm vụ nghiên cứu.7

6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu.7

7. Phương pháp nghiên cứu .7

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KỸ NĂNG CẢM NHẬN VÀ THỂ HIỆN

CẢM XÚC CỦA TRẺ 5 TUỔI. 9

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .9

1.1.1. Nghiên cứu ở nước ngoài .9

1.1.2. Nghiên cứu ở Việt Nam .11

1.2. Cơ sở lý luận về kỹ năng cảm nhận và thể hiện cảm xúc của trẻ 5 tuổi .13

1.2.1. Một số khái niệm có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.13

1.2.2. Đặc điểm phát triển xúc cảm – tình cảm của trẻ 5 tuổi.29

1.2.3. Biểu hiện kỹ năng cảm nhận và thể hiện cảm xúc của trẻ. .31

1.2.4. Nội dung kỹ năng cảm nhận và thể hiện cảm xúc của trẻ 5 tuổi trong “Chương

trình giáo dục mầm non” và trong bộ “Chuẩn phát triển của trẻ 5 tuổi”. .34

1.2.5. Vai trò của kỹ năng cảm nhận và thể hiện cảm xúc đối với sự phát triển của trẻ 5tuổi.37

1.2.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển kỹ năng cảm nhận và thể

hiện cảm xúc của trẻ 5 tuổi.39

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KỸ NĂNG CẢM NHẬN VÀ THỂ HIỆN CẢM

XÚC CỦA TRẺ 5 TUỔI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TẠI THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH. 43

2.1. Tổ chức nghiên cứu.43

2.1.1. Mục đích nghiên cứu.43

2.1.2. Nội dung nghiên cứu .43

2.1.3. Phương pháp nghiên cứu.433

2.1.4. Hệ thống bài tập / tình huống đánh giá kỹ năng cảm nhận và thể hiện cảm xúc của

trẻ 5 tuổi.44

2.2. Tiêu chí và thang đánh giá kỹ năng cảm nhận và thể hiện cảm xúc của trẻ 5 tuổi.45

2.2.1. Tiêu chí đánh giá kỹ năng cảm nhận và thể hiện cảm xúc của trẻ 5 tuổi.45

2.2.2. Tiêu chí và thang đánh giá kỹ năng cảm nhận và thể hiện cảm xúc của trẻ 5 tuổi46

2.3. Kết quả nghiên cứu và nguyên nhân của thực trạng .51

2.3.1. Thực trạng kỹ năng cảm nhận và thể hiện cảm xúc của trẻ 5 tuổi.51

2.3.2. Kết quả so sánh kỹ năng cảm nhận và thể hiên cảm xúc của trẻ 5 tuổi ở hai

trường mầm non .61

2.4. Đề xuất một số biện pháp tác động rèn luyện kỹ năng cảm nhận và thể hiện cảm

xúc của trẻ.64

2.4.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp.64

2.4.2. Biện pháp cụ thể.65

2.5. Khảo cứu tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp. .68

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY