Luận văn Kinh tế tư nhân trong ngành thủy sản ở tỉnh Bến Tre

MỤC LỤC TRANGMỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: VAI TRÒ KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG NGÀNH THỦY SẢN Ở BẾN TRE 61.1. KINH TẾ TƯ NHÂN VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG NGÀNH THỦY SẢN 61.2. VAI TRÒ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG NGÀNH THUỶ SẢN Ở BẾN TRE 28CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN NGÀNH THỦY SẢN Ở BẾN TRE TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 372.1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ HẠN CHẾ CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN NGÀNH THỦY SẢN Ở BẾN TRE TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 372.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG NGÀNH THỦY SẢN Ở BẾN TRE 57CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG NGÀNH THỦY SẢN Ở BẾN TRE 643.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN NGÀNH THỦY SẢN Ở BẾN TRE 643.2. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG NGÀNH THỦY SẢN Ở BẾN TRE 66KẾT LUẬN 90DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

MỤC LỤC

TRANG

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: VAI TRÒ KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG NGÀNH THỦY SẢN Ở BẾN TRE 6

1.1. KINH TẾ TƯ NHÂN VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG NGÀNH THỦY SẢN 6

1.2. VAI TRÒ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG NGÀNH THUỶ SẢN Ở BẾN TRE 28

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN NGÀNH THỦY SẢN Ở BẾN TRE TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 37

2.1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ HẠN CHẾ CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN NGÀNH THỦY SẢN Ở BẾN TRE TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 37

2.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG NGÀNH THỦY SẢN Ở BẾN TRE 57

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG NGÀNH THỦY SẢN Ở BẾN TRE 64

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN NGÀNH THỦY SẢN Ở BẾN TRE 64

3.2. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG NGÀNH THỦY SẢN Ở BẾN TRE 66

KẾT LUẬN 90

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY