Luận văn Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre: Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: KINH TẾ TẬP THỂ VÀ VAI TRÒ CỦA KINH TẾ TẬP THỂ TRONG NGÀNH THỦY SẢN Ở BẾN TRE 5 1.1. Kinh tế tập thể và đặc điểm kinh tế tập thể trong ngành thủy sản 5 1.2. Tính tất yếu phát triển kinh tế tập thể trong ngành thủy sản và vai trò của kinh tế tập thể trong ngành thủy sản ở tỉnh Bến Tre 29 Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CỦA KINH TẾ TẬP THỂ TRONG NGÀNH THỦY SẢN Ở TỈNH BẾN TRE 42 2.1. Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản ở Bến Tre 42 2.2. Những vấn đề đặt ra trong việc phát triển kinh tế tập thể trong ngành thủy sản ở tỉnh Bến Tre 69 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NGÀNH THỦY SẢN TỈNH BẾN TRE 75 3.1. Phương hướng phát triển kinh tế tập thể ngành thủy sản Bến Tre 75 3.2. Các giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế tập thể ngành thủy sản ở tỉnh Bến Tre 84 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 105

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: KINH TẾ TẬP THỂ VÀ VAI TRÒ CỦA KINH TẾ TẬP THỂ TRONG NGÀNH THỦY SẢN Ở BẾN TRE 5

1.1. Kinh tế tập thể và đặc điểm kinh tế tập thể trong ngành thủy sản 5

1.2. Tính tất yếu phát triển kinh tế tập thể trong ngành thủy sản và vai trò của kinh tế tập thể trong ngành thủy sản ở tỉnh Bến Tre 29

Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CỦA KINH TẾ TẬP THỂ TRONG NGÀNH THỦY SẢN Ở TỈNH BẾN TRE 42

2.1. Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản ở Bến Tre 42

2.2. Những vấn đề đặt ra trong việc phát triển kinh tế tập thể trong ngành thủy sản ở tỉnh Bến Tre 69

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NGÀNH THỦY SẢN TỈNH BẾN TRE 75

3.1. Phương hướng phát triển kinh tế tập thể ngành thủy sản Bến Tre 75

3.2. Các giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế tập thể ngành thủy sản ở tỉnh Bến Tre 84

KẾT LUẬN 98

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

PHỤ LỤC 105

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY