Luận văn Kinh tế biển ở Trà Vinh

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: KINH TẾ BIỂN: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 6 1.1. Kinh tế biển: nội dung và những nhân tố ảnh hưởng 6 1.2. Vai trò kinh tế biển 26 1.3. Kinh nghiệm phát triển kinh tế biển ở một số địa phương trong nước 40 Chương 2: THỰC TRẠNG KINH TẾ BIỂN Ở TRÀ VINH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 44 2.1. Đôi nét về tiềm năng, thế mạnh của kinh tế biển Trà Vinh 44 2.2. Kinh tế biển Trà Vinh: Thành tựu và hạn chế 49 2.3. Những vấn đề tồn tại 68 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Ở TRÀ VINH 70 3.1. Quan điểm 70 3.2. Giải pháp 72 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: KINH TẾ BIỂN: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 6

1.1. Kinh tế biển: nội dung và những nhân tố ảnh hưởng 6

1.2. Vai trò kinh tế biển 26

1.3. Kinh nghiệm phát triển kinh tế biển ở một số địa phương trong nước 40

Chương 2: THỰC TRẠNG KINH TẾ BIỂN Ở TRÀ VINH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 44

2.1. Đôi nét về tiềm năng, thế mạnh của kinh tế biển Trà Vinh 44

2.2. Kinh tế biển Trà Vinh: Thành tựu và hạn chế 49

2.3. Những vấn đề tồn tại 68

Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Ở TRÀ VINH 70

3.1. Quan điểm 70

3.2. Giải pháp 72

KẾT LUẬN 89

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY