Luận văn Kinh nghiệm một số nước trong việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển hoạt động bán lẻ của ngân hàng và bài học cho ngân hàng TMCP công thương Việt Nam

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 5

PHẦN MỞ ĐẦU 7

1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu: 7

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 8

3. Phương pháp nghiên cứu 8

4. Quá trình thực hiện luận văn: 9

5. Kết cấu luận văn 9

CHƯƠNG 1 10

KHÁI QUÁT VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG. 10

1.1. Hoạt động bán lẻ của ngân hàng - những vấn đề cơ bản 10

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm hoạt động bán lẻ của ngân hàng 10

1.1.2. Nội dung hoạt động của ngân hàng bán lẻ 12

1.1.3. Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ 15

1.2. Vai trò của công nghệ thông tin trong hoạt động bán lẻ của ngân hàng 16

1.2.1. Tổng quan về công nghệ thông tin 16

1.2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bán lẻ ngân hàng thương

mại: 18

1.3 Đánh giá tác động của ứng dụng CNTT vào hoạt động bán lẻ của ngân hàng

thương mại 20

1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng CNTT trong hoạt động bán lẻ của ngân

hàng thương mại 21

1.4.1 Môi trường vĩ mô: 21

1.4.2 Môi trường vi mô: 22

1.4.3 Môi trường ngành tài chính ngân hàng 23

1.5 Các phương hướng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động bán lẻ của

ngân hàng thương mại: 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY