Luận văn Kiểu đa thức của môđun trên vành noether địa phương

Mục lụcLời nói đầu 41 Tính đa thức của hàm độ dài 51.1 Một số kiến thức chuẩn bị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.2 Nhận xét mở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.3 Đặc trưng tính chất đa thức của hàm độ dài . . . . . . . . . . . 91.4 Một số áp dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Kiểu đa thức 182.1 Kiến thức chuẩn bị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182.2 Kiểu đa thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.3 Các chặn trên và dưới của kiểu đa thức . . . . . . . . . . . . . 242.4 Trường hợp A là vành thương của vành Cohen-Macaulay . . . 32Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Mục lục

Lời nói đầu 4

1 Tính đa thức của hàm độ dài 5

1.1 Một số kiến thức chuẩn bị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2 Nhận xét mở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.3 Đặc trưng tính chất đa thức của hàm độ dài . . . . . . . . . . . 9

1.4 Một số áp dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2 Kiểu đa thức 18

2.1 Kiến thức chuẩn bị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.2 Kiểu đa thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.3 Các chặn trên và dưới của kiểu đa thức . . . . . . . . . . . . . 24

2.4 Trường hợp A là vành thương của vành Cohen-Macaulay . . . 32

Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY