Luận văn Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG

CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG

THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG

THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà

Nẵng được tách ra từ Chi nhánh ngân hàng Công thương tỉnh Quảng

Nam - Đà Nẵng, trực thuộc ngân hàng Công thương Việt Nam, chính

thức hoạt động từ ngày 01/01/1997.

2.1.2. Chức năng

2.1.3. Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức

2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng

TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

a. Về hoạt động huy động

b. Về hoạt động cho vay

c. Về kết quả kinh doanh

2.2. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY

DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG

VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

2.2.1. Tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng

TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

- Về cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp theo kỳ hạn: Dư nợ

vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất và tăng qua các năm. Năm

2011 chiếm tỷ trọng 63,57%, năm 2012 chiếm tỷ trọng 66,42% và

năm 2013 chiếm tỷ trọng 70,81.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY