Luận văn Kiểm kê phát thải khí nhà kính của dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

MỤC LỤC

MỤC LỤC.3

BẢNG DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.4

BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .6

MỞ ĐẦU.7

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU THAM KHẢO.9

1.1. Tổng quan về Dự án Khu Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) .9

1.2. Thế giới đối với vấn đề Biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto nói chung

và Việt Nam nói riêng.25

1.3. Các nghiên cứu và kết quả kiểm kê phát thải khí nhà kính đã có trên Thế

giới và ở Việt Nam .31

1.4. Tổng quan về chương trình tính toán phát thải KNK của LHQ:.32

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .35

2.1. Đối tượng nghiên cứu.35

2.2. Phương pháp nghiên cứu.36

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .46

3.1. Kết quả thiết lập cơ sở dữ liệu kiểm kê phát thải .46

3.2. Kết quả áp dụng chương trình tính toán và kiểm kê KNK dự án NSRP.62

3.2.1. Giai đoạn xây dựng hiện tại .62

3.2.2. Giai đoạn xây dựng kế tiếp.64

3.2.3. Giai đoạn vận hành .67

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .70

TÀI LIỆU THAM KHẢO.72

PHỤ LỤC.74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY