Luận văn Khu kinh tế - Quốc phòng trên địa bàn Tây Bắc nước ta hiện nay

Theo quyết định phê duyệt thì tổng dự toán của khu kinh tế - quốc phòng Mường Chà là 198.477.020.000 đồng (Một trăm chín mươi tám tỉ, bốn trăm bảy mươi bảy triệu, không trăm hai mươi ngàn đồng chẵn) [3]. Và khu kinh tế - quốc phòng Sông Mã là 223.000.000.000 đồng (hai trăm hai mươi ba tỷ đồng chẵn) [4]. Đến tháng 5/2006 mới đầu tư được một lượng vốn rất ít so với tổng lượng vốn được phê duyệt. Cá biệt có những hạng mục trong khu kinh tế - quốc phòng đã được triển khai nhưng chưa có vốn từ đó ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo. Mặt khác ở một số hạng mục đầu tư lại bộc lộ khả năng giám sát, quản lý của chủ đầu tư đối với nhà thầu còn hạn chế, chưa thực hiện được mục tiêu đề ra của chương trình là; “Địa phương có công trình, nhân dân có việc làm và được hưởng lợi từ công trình”.

Theo quyết định phê duyệt thì tổng dự toán của khu kinh tế - quốc phòng Mường Chà là 198.477.020.000 đồng (Một trăm chín mươi tám tỉ, bốn trăm bảy mươi bảy triệu, không trăm hai mươi ngàn đồng chẵn) [3]. Và khu kinh tế - quốc phòng Sông Mã là 223.000.000.000 đồng (hai trăm hai mươi ba tỷ đồng chẵn) [4]. Đến tháng 5/2006 mới đầu tư được một lượng vốn rất ít so với tổng lượng vốn được phê duyệt. Cá biệt có những hạng mục trong khu kinh tế - quốc phòng đã được triển khai nhưng chưa có vốn từ đó ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo. Mặt khác ở một số hạng mục đầu tư lại bộc lộ khả năng giám sát, quản lý của chủ đầu tư đối với nhà thầu còn hạn chế, chưa thực hiện được mục tiêu đề ra của chương trình là; “Địa phương có công trình, nhân dân có việc làm và được hưởng lợi từ công trình”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY